Rozsáhlé práce jsou v plném proudu a návštěvníci možná již na konci září uvidí výsledek práce restaurátorů poté, co zedníci odstraní lešení v levé části hlavní chrámové lodě.

Barokní areál prochází rekonstrukcí za 114 milionů korun od září minulého roku a hotovo by mělo být do konce toho letošního. Bazilika je i přes stavební ruch otevřena.

„Levá strana je z větší části zrestaurována a po prázdninách se budeme snažit zbavit některé oltáře lešení,“ informoval restaurátor René Tikal.

Doplňují chybějící části

Právě restaurátoři mají na starosti nejnáročnější část oprav chrámu, v němž obnovují krásu sochařské výzdoby, oltářů, obrazů či vitráží.

„Odstraňujeme předešlé zásahy, doplňky a nátěry, kterými byly opatřeny například sochy na jednotlivých oltářích. Snažíme se dostat na spodní vrstvy, provádíme doplňování chybějících partií – některé části sochařské výzdoby jsou staticky narušeny, chybí celé části rukou, prsty. Následně provádíme závěrečnou povrchovou úpravu,“ popisoval akademický sochař.

Zásahům na unikátní výzdobě předcházel podrobný restaurátorský průzkum, který odhalil, že některé sochy vypadaly původně jinak. Změna na některých oltářích bude významná.

„Do současné doby byly přetřeny syntetickým bílým nátěrem, a my jsme pod ním objevili zlato. Některé budou nově celé pozlacené,“ poodhaloval restaurátor.

Opravy na vlastní oči

I přes rozsáhlou stavební činnost je hlavní loď chrámu stále přístupná veřejnosti. Návštěvníci tak mohou sledovat až 15 restaurátorů, jak na pravé straně čistí „nánosy“ minulosti a vlevo již vracejí krásu barokní výzdobě.

Kromě práce na sochařské výzdobě mohou vidět také restaurování umělých mramorů, které tvoří menzu, sloupy a pilastry.

Restaurátoři nyní pracují i v ambitech, konkrétně na opravě monumentálního kamenného sousoší sv. Norberta z roku 1753, které je v havarijním stavu.