„Jednalo se o první velkou kulturní akci našeho mikroregionu. Pozvali jsme přes dvě stovky účinkujících. Objednali jsme několik autobusů, které do Týnce svážely občany ze všech vesnic Království,“ řekl starosta Petr Hanuška (nez.).

Obce mikroregionu Království letos uspořádají také sportovní den v Brodku u Přerova, výstavu hospodářského zvířectva v Kožušanech, soutěž hasičů v Grygově, zabíjačku a vánoční koncert.