Rekonstrukce více než sto metrů dlouhého úseku Krakovské ulice byla dokončena před pár dny, její obyvatelé už využívají chodníky s novou betonovou dlažbou. Parkovací zálivy jsou vydlážděny zámkovou dlažbou a nový povrch má také silnice.

„Nově opravená vozovka s povrchem z asfaltového betonu má nyní šířku pět metrů a v nově vybudovaném zálivu pro podélné stání může parkovat třináct osobních vozidel. Dopravní režim v místě je nově řešen jako zóna třicet,“ popsal náměstek primátora Martin Major.

Úpravou prošel také úsek od Rooseveltovy po Rokycanovu ulici, který teď splňuje normy pro šířku silnice i parkování. Nový povrch má také místo pro přecházení chodců v křižovatce Rooseveltovy a Krakovské ulice. Na podzim budou v zeleném pásu ulice vysazeny muchovníky, které postupně vytvoří živý plot. Opravy v Krakovské ulici stály 3,7 milionu korun.