Cílem přeskupování je sloučit malá oddělení pod jeden stupeň vedení.

Úřad přitom odkazuje na zkušenosti z jiných krajů, kde podobné rozdělení funguje.

Žádná pracovní místa se rušit nemají.

Zájem vzbudilo rozdělení odboru kultury a památkové péče složeného ze dvou stejnojmenných oddělení.

„Odbor kultury se neruší, pouze se pracovní náplň sloučí se související agendou na odboru strategického rozvoje a odboru školství, mládeže a tělovýchovy ," nastínila vedoucí tiskového oddělení Kamila Navrátilová.

Dodala, že památková péče se spojí s agendou stavebního řádu.

Proti změně ale vystoupili opoziční politici. TOP 09 se obává konfliktu zájmů v souvislosti se stavebními rozhodnutími.

„Památková péče spojená se stavebním řádem je průšvih první třídy," uvedl zastupitel Adolf Jílek.

„Tyto dvě části jdou velmi často proti sobě. Jestliže v odvolacím řízení budou mít tato oddělení jednoho nadřízeného, nemůže přeci zaručit nestranné rozhodování, a to je daleko větší problém, než cokoliv jiného," dodal Jílek.

TOP 09 by chtěla také zachovat samostatnost odboru kultury.

Oslabení památkové péče

Připomínky mají i koaliční partneři strany ze STAN.

V prohlášení uvedli, že schválenou reorganizaci vnímají jako fatální chybu s dopadem na kulturní život a ochranu kulturních hodnot v Olomouckém kraji.

„Například v Olomouci je již několik let žhavé téma výškové stavby versus ochrana unikátního souboru barokní architektury v památkové rezervaci. Zrušením odboru kultury na krajském úřadě dojde k významnému oslabení památkové péče v celém regionu," sdělil Tomáš Pejpek za hnutí ProOlomouc, které nově se starosty spolupracuje.

Zástupci hnutí upozornili, že až se pracovníci oddělení památkové péče stanou řadovými úředníky stavebního úřadu, bude to znamenat ztrátu odborné kompetence a autority.

Kandidátka na hejtmanku za ODS v minulých volbách Markéta Záleská zdůvodnění reorganizace větší efektivitou rozumí, zarazilo ji ale načasování.

„Pozastavuji se nad tím, že jsou opoziční zastupitelé s touto změnou seznámeni den před zastupitelstvem a že změny naběhnou půl roku před krajskými volbami. Srozumitelnější je, pokud jsem u kormidla, nechat si vypracovat audit funkčnosti úřadu a pokud jsou nutné změny, udělat je na začátku volebního období," zveřejnila na svém oficiálním facebookovém účtu Marketa2012.

Změny od 1. dubna

Rozhodnutí je nicméně definitivní a začne platit od 1. dubna.

Že by mohlo docházet ke střetům v kompetencích, vedení úřadu nepřipouští.

„Na oddělení stavebního řádu a památkové péče nastane pouze kumulace veřejných zájmů. Tomu je tak ostatně i dnes, kdy je jedním veřejným zájmem územní plánování a jiným stavební řád," uvedla mluvčí Kamila Navrátilová.

Na zmíněném oddělení má být od začátku nastaven systém podepisování, který má konfliktům zabránit.

„A to tak, aby vedoucí oddělení nepodepisovala žádná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření, která by následně byla podkladem pro rozhodování obecného stavebního úřadu nebo pro rozhodování oddělení jakožto odvolacího správního orgánu. Tím pádem nedojde k situaci, že by vedoucí oddělení byla v případném odvolacím nebo přezkumném řízení vyloučena pro podjatost," dodala mluvčí.

Na místa, na která změna dopadne, už jsou vyhlášena výběrová řízení. Ze stávajících patnácti odborů se dotkne dvanácti.