Krajský úřad v Olomouckém kraji totiž navrhuje výjimku, která má oproti dosavadnímu postupu zrychlit případnou likvidaci bobřích staveb.

Jinde na Moravě už takovou možnost mají.

Ilustrační foto.Ujišťují, že výjimku použijí pouze v případech, kdy dojde k bezprostřednímu ohrožení zástavby nebo fungování důležité infrastruktury, například čističky.

„Na tocích se začaly množit situace, kdy bylo – po zjištění výskytu rizikových bobřích staveb na toku –zapotřebí okamžitě zasáhnout, což ale stávající legislativa neumožňovala," vysvětlovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková, proč je společnost jedním s iniciátorů výjimky.

„Její přínos? Hlavní vidíme v minimalizaci prodlevy mezi zjištěním rizika na toku a jeho odstraněním," uvedla s tím, že Olomoucký kraj není prvním v České republice, kde by výjimka platila.

Podobný nástroj už Povodí Moravy může využívat v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Kraj potvrdil, že správce toku vyslyšel kvůli tomu, že správní řízení není dostatečně rychlé, jak by bylo v případě zásahu do rizikových bobřích staveb na vodních tocích potřeba v případě ohrožení.

O zneužití se zatím neví

Až výjimka začne platit, mohou zničit bobří hráze a sídla. Ovšem pouze tehdy, hrozí-li závažné škody na majetku, ohrožují-li bezpečnost a provozuschopnost vodních nebo znemožňují plynulý odtok vody při povodni, kdy dalším zvýšením hladiny by došlo k záplavě.

Bobr. Ilustrační foto.Doposud museli správci toku a majitelé vodních staveb obhájit všechny zákonné důvody, aby dostali povolení zasáhnout.

Navrhovaná změna je jakýmsi hromadným vydání výjimky bez konkrétních žadatelů.

„Použít ji mohou pouze v uvedených případech, a to kvůli bezpečnosti, ochraně majetku a zdraví," zdůraznila Miroslava Kudýnová z krajského úřadu.

Zkušenosti ze sousedních regionů podle ní nenaznačují, že by správci toků opatření nějak zneužívali a k bobrům se chovali necitlivě.

Nedotkutelní s mláďaty

Zoolog Jiří Šafář z olomoucké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ocenil, že opatření nedovoluje zásahy do staveb bobra evropského v době, kdy zvířata mají mláďata a v období, kdy se potřebují nachystat na nejchladnější část roku.

„Jak je opatření navrženo, umožňuje bobrům, aby zareagovali na situaci a přesunuli se jinam, aniž by byla ohrožena jejich reprodukce nebo kvalita zazimování," reagoval na návrh vyvěšený na úředních deskách.

„Doufejme, že si správci toků a vlastníci staveb vázaných na vodu budou tento limit uvědomovat a také budou dodržovat stanovené povinnosti," dodal.

Ohrožení zástavby či infrastruktury

V Olomouckém kraji museli v posledních letech správci toku zasáhnout na Nemilance v Olomouci-Nemilanech, Vřesůvce v Čehovicích, na Bratrušovském potoce v Šumperku, na Třídvorce ve Třech Dvorech, na Malé Vodě v Březové.

„V budoucnu, poté, co vyhláška začne platit, budou zásahy provedeny jen v těch lokalitách, kde se situace zhorší natolik, že dojde k bezprostřednímu ohrožení," ujistila mluvčí Povodí Moravy s tím, že společnost doposud zasahovala do biotopu bobra pouze ve výjimečných případech, kdy byla ohrožena zástavba či funkčnost důležité infrastruktury, například čističky v Šumperku.

„I v budoucnu budou toto hlavní důvody pro nutný zásah do jeho sídel a staveb," ubezpečovala.

Bobři jsou rychlejší než správce

Správce největšího toku v Olomouckém kraji poukazuje na to, že bobrů v regionu přibývá a komplikují situaci stále častěji na drobných tocích, kde mají mnohem lepší podmínky pro výstavbu hrází – koryta jsou užší, k dispozici je více drobných dřevin, nabízejí se polní plodiny jako obživa.

„Největší riziko spatřujeme v rychlosti s jakou je bobr schopen své stavby vybudovat. Snadno se může stát, že úsek toku, na kterém byla správcem provedena prohlídka bez zjištěných závad, se může kvůli bobří stavbě už o několik dní později stát rizikovým," poznamenala mluvčí Gabriela Tomíčková.