„Dům kontrolujeme pravidelně sami, před pár měsíci byla dle našeho uvážení a na doporučení statika odstraněna zvětralá omítka a část střešní římsy. Na žádost města je nyní stavěno podchodné lešení," sdělila Dagmar Vaculíková, zástupkyně společnosti, které objekt patří.

Po zimě se bude rozhodovat o dalším způsobu oprav.

„Jedná se o několikamili­onovou investici, časový harmonogram není prozatím stanoven," přidala Dagmar Vaculíková.

Podotkla, že společnost vlastní budovu poslední dva roky. „Předtím byl dům v majetku města," doplnila.

Na začátku roku zkontrolovali pracovníci stavebního úřadu 46 objektů v městské památkové rezervaci.

K nejčastějším zjištěným závadám patřily špatný technický stav fasád v různém stupni devastace, chybějící části korunních říms, drobné trhliny ve fasádě, uvolněné střešní tašky, chybějící zdivo, rozpadlé schody či celková devastace objektů.

Nedostatky na některých stavbách jsou již odstraněné. Jinde je náprava teprve v plánu.

Bezpečnostní zábradlí obehnalo na začátku listopadu také samotnou budovu olomoucké radnice.

„Stavební odborníci a statici v tuto chvíli vyhodnocují možné způsoby odstranění případného rizika i způsoby zásahů do římsy v kombinaci s dlouhodobě připravovanou investicí města na výměnu střešní krytiny," uvedla Radka Štědrá, mluvčí olomouckého magistrátu.

VÍCE: Olomouckou radnici obkroužila páska se zákazem vstupu