Přitom v prvním a druhém kole dotací rada kraje schválila bezmála 50 milionů na významné projekty. Investuje hlavně do vzdělávání, kultury a neziskových organizací.

Hokejový klub ve Šternberku žádal kraj o příspěvek na pořízení rolby na úpravu ledu na zimním stadionu za 2,9 milionů. Rada rozhodla, že podporu schválí v plné výši.

„S financemi od kraje jsme spokojeni. Pokud to ještě projde zastupitelstvem, tak jim budeme vděční. Rolba je stejně stará jako stadion, to znamená skoro třicet let, a je ve špatném stavu. Žádali jsme kraj o peníze, protože bez ní bychom nemohli dál stadion provozovat. O další dotaci se ucházíme na městském úřadě,“ řekl manažer hokejového klubu ve Šternberku Jan Trunda.

Na druhou stranu kraj například nepodpoří dobudování bezbariérového přístupu na hrad Šternberk. V Olomouckém kraji je přitom minimální počet památek, které jsou bez bariér.

„Mrzí mě, že nám rada nechce přispět ani minimální částkou. Šternberk je sice památka státu, ale kraj se jím neustále prezentuje, láká na něj turisty, tak jsme mysleli, že by do bezbariérového přístupu mohl také nějakou sumu investovat. Návštěvníky totiž nezajímá, jestli památku vlastní stát nebo kraj. Navíc sem turisté nepojedou kvůli zimnímu stadionu a dívat se na novou rolbu,“ řekla rozhořčeně Helena Gottwaldová, kastelánka hradu ve Šternberku.

V prvním kole kraj už do významných projektů investoval dvacet milionů. Dalších třicet milionů rozptýlí mezi nové žadatele. Největší dotace půjdou do oblasti školství.

„Dvanáct a půl milionu korun dáme z celkové částky na vzdělávání. Příspěvky dostane Univerzita Palackého například na organizaci Academia film Olomouc, pak také Moravská vysoká škola a Vysoká škola logistiky v Přerově. Rovněž jsme schválili peníze na dokončení rekonstrukce objektu pro církevní konzervatoř v Olomouci. Zbytek financí jde na kulturní akce a také podporujeme neziskovky. Kraj šetří na svých nákladech a nechce omezovat příspěvky organizacím,“ uvedl náměstek hejtmana Ivan Kosatík.

Nejvyšší částkou podpoří kraj projekt Moravské vysoké školy, která plánuje vytvořit v olomouckém regionu možnost ekonomického a managerského vzdělání. Finanční prostředky budou použity na podporu rozvoje vědy a výzkumu, knihovní fond a ediční činnost.

„Do budoucna v Olomouci plánujeme vytvořit magisterský studijní program zaměřený na ekonomické a managerské vzdělání, protože v kraji je těchto oborů nedostatek. Dotace ve výši bezmála 5 milionů korun nám umožní zformovat zázemí pro tento program. Týká se to například naší publikační činnosti. Chceme začít vydávat odborný časopis a knihovní fond, aby naši doktorandi, docenti a profesoři měli kde publikovat své studie a odborné články. Jsou to finančně náročné věci, ve kterých nám příspěvek od kraje značně pomůže,“ uvedla Dana Pokorná, prorektorka pro vnější a vnitřní vztahy Moravské vysoké školy Olomouc.

Další příspěvek dostane občanské sdružení Helios na dokončení výstavby jezdeckého areálu pro zájmové, volnočasové a sportovní aktivity.

„Zabýváme se také léčebnou hiporehabilitací pro postižené a týrané děti. Nyní to provozujeme v bojových podmínkách. Finance z kraje pro nás budou totální záchranou, protože nám už hrozil zánik sdružení, které jezdecký areál provozuje. Pokud zastupitelstvo příspěvek schválí, tak jim budeme všichni vděční,“ řekla Iva Zichová ze sdružení Hélios.

Návrh přerozdělení finančních příspěvků musí ještě přijmout zastupitelstvo Olomouckého kraje. Podle náměstka Ivana Kosatíka by to neměl být žádný problém.