Na konci minulého roku schválilo zastupitelstvo přerozdělení padesáti milionů, z nichž už převážnou většinu žadatelé dostali.

Jeden projekt se však musel zastavit, proto nyní zbylo čtyři a půl milionu, které hejtmanství rozdělí mezi několik projektů.

Kromě zmíněných se jedná ještě například o půlmilionovou dotaci na rekonstrukci ozdravovny a zkvalitnění poskytované péče, dalšího půl milionu na propagaci Jesenicka pohádkami z regionu nebo restaurování Cholinské madony.