Další kolo oblíbených kotlíkových dotací vyhlásil Olomoucký kraj v úterý 27. července. Pro všechny zájemce však tentokrát platí jiná pravidla než v předchozích vlnách kotlíkových dotací.

„V rámci nové výzvy budou moci žádost podat pouze ti žadatelé, kteří nejpozději ke dni elektronického zaevidování žádosti budou mít výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění již zrealizovanou,“ vysvětlila krajská radní Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Hejtmanství se pro novou podmínku rozhodlo kvůli poměrně malému objemu finančních prostředků, které jsou pro tuto výzvu k dispozici.

„Jedná se o částku zhruba devatenáct milionů korun, což nám umožní podpořit přibližně stopadesát nových žadatelů o dotaci,“ upřesnila Zdeňka Dvořáková Kocourková, která je odpovědná za oblast investic a evropských projektů.

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím elektronické evidence na portálu, který zájemci o dotaci najdou na webu okraj.cz. Poté budou dokládat podepsané žádosti a přílohy v listinné podobě.

Elektronická evidence žádostí bude v případě schválení dotačního programu krajskou radou zahájena v pondělí 30. srpna v 10 hodin. Důležitou roli pak bude hrát okamžik, kdy se zájemcům o dotaci podaří žádost elektronicky zaevidovat.

Parkování v centru Uničova, červenec 2021
Parkování v centru za 4 tisíce ročně? V Uničově se bouří

„Nejpozději do třiceti kalendářních dnů od podepsání smlouvy o dotaci bude muset příjemce doložit všechny potřebné doklady k vyúčtování zrealizovaného projektu. Po úspěšné kontrole vyúčtování ze strany kraje budeme moci bezprostředně přistoupit k vyplacení finančních prostředků na účet žadatele,“ popsala Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Tím, že se bude jednat o již vyměněné zdroje vytápění, krajští úředníci očekávají relativně rychlé vyřešení všech úspěšných žádostí o dotaci. Zájemci naleznou podrobné informace a vzory žádostí na www.olkraj.cz.

Majitelé rodinných domků mohou na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu získat na dotacích až 120 tisíc korun. Pokud si pořídí kotel na biomasu s ručním přikládáním, mohou na něj dostat příspěvek až 100 tisíc korun.

Na nový plynový kondenzační kostel lze získat dotaci maximálně 95 tisíc korun. Pokud dojde k výměně kotle v obci, která je v rámci takzvané střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší označena jako prioritní území, může být podpora navýšena o dalších 7 500 korun.

V první vlně kotlíkových dotací bylo v Olomouckém kraji schváleno 1553 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 179,9 milionu korun, ve druhé se jednalo o 1581 žádostí za celkem 163,3 milionu korun a ve třetí o 2173 žádostí za dohromady 243 milionů.