Oznámení o tomto kroku v těchto dnech zveřejnil kraj na své úřední desce.

Soud úřadu vytknul, že se nezabýval doloženým hlukovým posudkem. Kraj se proti tomu odvolal.

„Podali jsme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Usilujeme o to, aby nám soud uznal odkladný účinek rozhodnutí, čímž by stavební povolení znovu nabylo platnosti a stavba by později mohla být zkolaudována,“ uvedla Hana Mazurová z krajského úřadu.

Zástupci Hnutí Duha, kteří společně se Skopalem upozorňovali na chyby ve stavebním řízení, však věří ve správnost ostravského rozhodnutí.

„Nemyslím si, že by Nejvyšší soud krajskému úřadu odkladný účinek přiznal. To se stává, jen když rozhodnutí může odvolávající se stranu poškodit. Ale úřadu nic nehrozí. Nevím, čeho chtějí dosáhnout,“ uvedla Dominika Kovaříková z Hnutí Duha.

Pokud by kraj se stížností neuspěl, musel by olomoucký stavební úřad zahájit řízení o odstranění stavby. Při něm by pak mohl stavebník požádat o dodatečné povolení.

Pokud by Hornbach neuspěl, má šanci vyřešit příjezd jinak. „Možný je kompromis. Zrušil by hlavní vjezdy do obytné ulice Rolsberská a napojení by vedlo do průmyslové zóny a do Tovární ulice mimo obytnou zástavbu,“ navrhoval Jiří Skopal.

Tím by se mohl hustý provoz v Rolsberské ulici zmírnit. Vedení Hornbachu o této variantě jednalo.

„Sjezd z Tovární ulice bychom rádi zprovoznili, ale České dráhy trvají na vybudování signalizačního zařízení, což nám na tak málo frekventovaném přejezdu přijde bezpředmětné,“ sdělil ředitel investic a rozvoje firmy Hornbach Josef Klement.

Nejvyšší správní soud v Brně by se měl k možnosti odkladného účinku rozhodnutí ostravského soudu vyjádřit v průběhu jednoho měsíce.