V současnosti je veřejná železniční doprava ve ztrátách a kraj musí za letošek doplácet přes tři sta padesát milionů korun. Dotace od státu jsou naplánované na deset let dopředu, od letošního roku až do 2019.

„Obslužnost drážní dopravou byla dlouhodobě podfinancovaná. V současné době kraj hradí prokazatelnou ztrátu ve výši 351 milionů korun za letošní rok,“ sdělil Jaroslav Tomík, vedoucí oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu v Olomouci.

Dále tvrdí, že současný stav se tímto směrem vyvíjí už od roku 2005 formou nového rozpočtového určení daní na kraje. Na současném peněžním schodku se podílelo také odtržení nákladní dopravy od osobní, která tak právě poprvé odkryla své skutečné ztráty.

Stát se proto rozhodl, že každému kraji doplatí ztráty v železniční dopravě. Mělo by tak zbýt více peněz pro zkvalitnění cestování.

Tomík uvádí, že by se také mělo jednat o nákup nových vlaků. Jak bude vypadat spolupráce s dopravci, však prozatím hejtmanství stejně jako další podrobnosti neodkrylo, protože právě o tomto bude dál jednat.

Stejně tak otázka, zda li kraj uvažuje oslovit i jiné dopravce, než kterým v současnosti jsou České dráhy, není zatím zodpovězena.

„Dle současné legislativy kraj nemá povinnost vypisovat výběrová řízení. Jednotlivé kraje budou mít následně na zvážení, zda dopravce vybrat přímo, nebo prostřednictvím výběrového řízení, a to v průběhu trvání platných uzavřených smluv s drážními dopravci nebo po uplynutí zmíněného přechodného období,“ uvedl nekonkrétně Tomík.

Dvě miliardy krajům

Stát pro letošní rok vyčlenil na dotování veškerých krajských železničních doprav balík se sumou dvou miliard tři sta padesáti milionů.

„Kraj prozatím zpracovává materiál s konkrétním konceptem, který chceme představit na svém zasedání,“ uvedl náměstek hejtmana Alois Mačák. Více podrobností a informací bude známo po 23. listopadu.