Hejtmanství vypracovalo novou koncepci paliativní péče, v rámci které chce přispět na ambulantní paliativní péči, mobilní hospice, vybavenost nemocnic, vzdělávání a informovanost veřejnosti až třicet milionů korun.

„Paliativní péče byla dlouhá léta ve společnosti tabu. To jsme se rozhodli změnit, protože když o něčem nebudeme mluvit, těžko to můžeme zlepšit. A naším záměrem je, aby byla paliativní péče v regionu na špičkové úrovni. Je to často jediná věc, kterou můžeme pro umírající udělat,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Olomoucký kraj se tak stal jedním z prvních v Česku, které podobnou koncepci mají. 

Paliativní péče Paliativní péče je souhrná, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo posledním stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Arcibiskup: Rezervy hlavně na severu

Přístup vedení hejtmanství ocenil arcibiskup Jan Graubner, který ale upozornil na současné nedostatky, zvlášť na severu kraje.

„Jde o velmi záslužný počin. Samozřejmě se v mnoha směrech jedná o krok kupředu, ale stále se dá udělat víc. Velké rezervy v poskytování paliativních služeb vidím hlavně v severní části regionu, kde je to s dostupností hlavně v horských oblastech velice špatné,“ sdělil Jan Graubner.


Plán kraje počítá s tím, že bude v každém okresu do budoucna fungovat alespoň jeden poskytovatel těchto sociálních služeb, hejtmanství se také zavázalo navýšit současnou hospicovou kapacitu.

Dále kraj přispěje na specializovanou paliativní péči, která spočívá v ošetřování těžce nemocných lidí přímo u nich doma.

Součástí koncepce jsou také konkrétní čísla, jak by se jednotlivé typy paliativní péče měly rozšířit.

"Podle studie, kterou jsme si nechali zpracovat odborníky a dalšími lidmi, bychom chtěli vytvořit, zřídit nebo přijmout pět až šest ambulancí paliativní medicíny, šest týmů pro paliativní péči přímo v nemocnicích, pět poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče a vytvořit lůžková oddělení paliativní péče o kapacitě třiceti až šedesáti lůžek," doplňuje Ladislav Okleštěk.

Lepší vzdělání, zázemí i prostory

V Nemocnici Prostějov se na jaro chystá kolaudace nového lůžkového oddělení pro dlouhodobě nemocné s kapacitou 24 lůžek. Pět lůžek bude pro pacienty paliativní péče.

„V rámci koncepce paliativní péče vznikne pět jednolůžkových pokojů pro nevyléčitelně nemocné. Všechny nabídnou možnost přistýlky, aby blízká osoba mohla u nemocného přespat. Vždy jeden lékař a sestra z každého oddělení se navíc budou vzdělávat tak, aby mohli pečovat o pacienta v terminálním stádiu a citlivě mluvit s jeho příbuznými,“ uvedla předsedkyně představenstva společnosti Středomoravská nemocniční Marie Marsová.

Kraj chce na rozvoj paliativní péče dát až třicet milionů korun.

"Jedná se především o peníze na podporu poskytovatelů paliativní péče, vytváření prostorového a materiálně technického zázemí, vzdělávání odborníků v oblasti zdravotních i sociálních služeb, informovanosti odborné i laické veřejnosti a podporu spolupráce a koordinace mezi jednotlivými subjekty poskytujícími paliativní péči v kraji," vysvětlil Ladislav Okleštěk.