Obec Hněvotín vlastní několik desítek hektarů zemědělské půdy, část z nich plánuje využít na novou vodní plochu k rekreaci obyvatel z okolních vesnic. 

„Snažíme se vybudovat novou vodní nádrž, aby místní občané měli v létě možnost koupání. Vznikne v jižní části katastru naší obce, hned vedle řeky Blaty, kde obec vlastní ornou půdu. U nás na koupání žádná vhodná vodní plocha není, tato by mohla sloužit pro část mikroregionu Kosířsko,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.

Vodní plocha má mít rozměry asi 100 krát 200 metrů a hloubku od přibližně jednoho do čtyř metrů, počítá se také s postupným zarybněním.

Od Hněvotína a Olšan bude vzdálená asi jeden a půl kilometru, lidé z Lutína to budou mít za koupáním jen kilometr.

„Naše pozemky jsou tam poměrně úzké, potřebujeme je pro náš záměr poněkud rozšířit a proto se už domlouváme se zemědělci na směně pozemků. Odtěžili bychom ornici a udělali z ní reliéf na našich pozemcích. Už jsme si tam pozvali hydrogeology, provedli také průzkumné vrty. Aktuálně řešíme směny pozemků. Rodiny z okolí by se tam pak mohly při procházce nebo cykloprojížďce také osvěžit a vykoupat. Nádrž by mohli k rekreaci využívat kromě Hněvotína, Olšan a Lutína i obyvatelé části mikroregionu Kosířsko,“ dodal starosta.