Počet žádostí je obrovský a hejtman Jiří Rozbořil proto požádal ministerstvo životního prostředí, zda by nebylo možné sumu pro Olomoucký kraj navýšit.

Krajská rada již schválila lidem první kotlíkové dotace. O dalších bude rozhodovat v příštích měsících.

V minulém týdnu podpořila celkem 282 žadatelů, mezi které půjde více než 3,5 milionu korun.

O dalších šesti žádostech, u nichž výše podpory dosahuje téměř sedmi set tisíc, pak bude rozhodovat zastupitelstvo.

Olomoucký kraj přijal k 12. dubnu celkem 2 043 žádostí o dotaci na výměnu k životnímu prostředí nešetrného kotle na tuhá paliva s ručním podáváním.

„Největší zájem přitom lidé měli o kombinovaný kotel, ve kterém se dá topit uhlím nebo biomasou," řekl náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

Předčasné stopnutí žádostí

Zájem obyvatel je tak velký, že počet žádostí už teď o více než devět stovek překročil závazek kraje.

Ten počítal s výměnou minimálně 1 140 starých zdrojů tepla za nový.

„Zájem veřejnosti předčil naše očekávání. Svědčí to o tom, že lidem není lhostejné životní prostředí v regionu a snaží se přispět k jeho zlepšení," uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Rada Olomouckého kraje proto zkrátila termín pro podávání žádostí.

„Původní termín měl vypršet 13. května. Příjem žádostí ale bude zastaven už v pátek 29. dubna 2016 ve 12.00 hodin," řekl hejtman Rozbořil.

Ten se v těchto dnech obrátil na ministra životního prostředí Richarda Brabce kvůli navýšení částky v prvním kole pro Olomoucký kraj.

„Aby vzhledem k velkému počtu žadatelů mohlo být uspokojeno více zájemců. Mohlo by jít o 60 až 80 milionů korun," sdělila mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová.

Chystají se další dvě kola

Kotlíkové dotace rozděluje Olomoucký kraj poprvé ve své historii. Celkem má k dispozici 166 milionů.

Maximální výše dotace na jednu žádost činí 127 500 korun, přičemž peníze jsou propláceny zpětně.

V následujících letech by měla proběhnout ještě další dvě kola kotlíkového programu.

„Druhou výzvu musí nejdříve vyhlásit ministerstvo životního prostředí a jakmile to udělá, Olomoucký kraj se přihlásí. Bude to v příštím roce," vysvětlila Navrátilová.

Olomoucký kraj opakovaně sužuje smog a výměna starých kotlů za nové zdroje tepla, které musí podle pravidel splňovat přísné ekologické normy, může přispět ke zlepšení ovzduší.

V Žerotíně nebyl zájem, i přes bonus

Vědí to i v Žerotíně, který figuruje na seznamu takzvaných prioritních obcí, kde lidé vzhledem ke zhoršené kvalitě ovzduší dostanou v rámci kotlíkových dotací navíc pět procent.

I když se kraj i samotná obec snažily program na výměnu starých kotlů maximálně zpropagovat, místní zájem neprojevili.

„Sehnali jsme firmu, abychom k lidem dostali maximum informací a zjednodušili jim cestu k dotaci. Bohužel. Lidé dostali strach z mikroenerge­tických opatření a nevysvětlili jsme jim, že může jít jen o dvě okna na sever nebo zateplení stropu, což by pokryla dvacetitisícová dotace určená na tato opatření," uvedla starostka Jarmila Capková.

Do místního kulturáku chce proto pozvat obyvatele hned příští měsíc znovu.

„Bude dostatek času do příští výzvy. Vše znovu vysvětlíme a byli bychom rádi, aby na to lidé slyšeli, protože sto dvacet tisíc je sto dvacet tisíc. Na podzim uspořádáme setkání znovu," řekla starostka.

Karcinogeny z uhelných kotlů

Žerotínští sice mají plyn a řada domácností využívá elektrické topení, v chladnějších měsících ale přesto až polovina domácností používá k vytápění k ovzduší nešetrné palivo.

„Z ekonomických důvodů. Jenže škodliviny pak všichni dýcháme. Je třeba si uvědomit, že dotace je jedinečnou příležitostí, jak systém vytápění vylepšit, případně z části i domek. Lidé to dělají pro sebe," zdůraznila starostka, která sama požádala o kotlíkovou dotaci – jako jedna z mála ze Žerotína.

Odborníci poukazují na to, že téměř 90 procent celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 procent celkových emisí prachových částic pochází z lokálních topenišť v domácnostech.

Právě tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů.