Vládní opatření proti šíření nového koronaviru omezují počet účastníků na 20 procent kapacity kostela a v řadě chrámů jsou již místa zarezervována.

Beznadějně plno je například na půlnoční v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Všech 60 povolených míst je na Štědrý den zarezervováno i na mši v 16.00.

Zhruba 10 osob se ještě může přihlásit na bohoslužbu v 9.00. Na Boží hod vánoční byla ve středu večer volná místa už jen na mši v 15.00.

„Bazilika je otevřena denně od 8:30 do 18:00 k soukromé modlitbě,“ informuje duchovní správa baziliky.

„Využijte, prosím, dezinfekci u vchodu, noste roušku a zachovejte rozestupy,“ připomíná všem návštěvníkům.

Rovněž v katedrále sv. Václava je na Štědrý den obsazeno všech 164 možných míst v 15:00 i ve 21:00. Na Boží hod vánoční mohou věřící a zájemci o účast na bohoslužbě přijít v 8:00 a 18:00. V 10:00, kdy bude mši svatou celebrovat biskup Antonín Basler, jsou již místa zarezervována.

„Všechny on-line přenosy z katedrály lze sledovat také v přímém přenosu na kanálu YouTube,“ upozornilo olomoucké arcibiskupství.

Obsazeno je na Štědrý den i 25. prosince na bohoslužbách v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Hodolanech.

Předem se musejí objednat věřící v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, a to pro mše konané na Štědrý den v 15:00 a ve 22:30 a v 10:00 na Boží hod vánoční.

Rezervaci předem nezavedla farnost sv. Mořice, kde smí být na mši maximálně 140 osob.

„Tohoto počtu nedosahovala účast věřících ani před koronakrizí. K účasti na bohoslužbě se tedy není třeba nijak nahlašovat. Pokud bude dosaženo limitu počtu osob, kostel bude uzamčen,“ informuje duchovní správa.

Dopředu je potřeba nahlásit zájem o bohoslužbu v dominikánském kostele ve Slovenské ulici, kde si mohou zájemci rezervovat místo pouze na jednu mši svatou 24. nebo 25. prosince. Vánoční bohoslužby zde kvůli velkému zájmu rozdělili na dvě skupiny po sedmi mších.

„Tím, že si dopředu rezervujete místo pouze na jednu bohoslužbu z každé skupiny, umožníte účast na vánočních bohoslužbách všem obvyklým účastníkům bohoslužeb v našem kostele,“ upozorňují na svém webu dominikáni.

Přehled vánočních bohoslužeb ve farnostech olomoucké arcidiecéze je k dispozici na internetových stránkách.