Ať poutník přijde lesem od Bludova nebo po pastvinách od Hrabenova, poměrně velký kostel na hranici louky a lesa překvapí. Obklopený vzrostlými lipami a křížovou cestou působí až magicky.

Však také legenda praví, že kostel vznikl v reakci na nadpřirozenou událost. Proměněné hostie (křesťany považované za tělo samotného Boha), kterou zde vytrousila lakotná selka nebo hříšný chalupník, se ujaly divoké včely. Ty ji odnesly do svého hnízda a vytvořily kolem ní voskovou monstranci.

O kostel a poutní areál pečuje šestým rokem Spolek pro kostelíček Božího Těla. Opravil například kapli Panny Marie Lurdské, kterou loni na jaře poničila mohutná větev utržená z blízkého stromu.

Staré lípy v areálu nechává postupně prořezat, ještě letos plánuje obnovu dvou kamenných nádrží, do nichž ústí pramen z kaple Panny Marie Lurdské. Podle rozboru má voda kojeneckou kvalitu.

Křížová cesta v Mladějovicích
Působivá křížová cesta se stává i místem pro svatby, s výhledem na Olomouc

Největším dílem spolku je však renovace varhan z konce 19. století. Polovinu z potřebného milionu a půl spolek uhradil ze svých zdrojů a díky dotacím z kraje a obce.

„Před námi je druhá polovina. Začala proto veřejná sbírka, která si klade za cíl pomocí adopce píšťal druhou polovinu peněz získat. Obnovuje se kompletně všechno krom varhanní skříně, která je v původním, ale zachovalém stavu. Hotovo by mělo být do konce roku 2025,“ řekl předseda Spolku pro Kostelíček Božího Těla Karel Směšný.

Členové spolku jen nečekají na dárce, ale snaží se je aktivně oslovit. A to i metodami, které nejsou pro církevní prostředí typické.

První zářijovou sobotu se tak u Kostelíčka uskutečnila malá pivní slavnost. Příchozí mohli ochutnat kromě Otakara, jedenáctky z pivovaru Polička, také speciály ze čtyř minipivovarů z bližšího i vzdálenějšího okolí.

„Smysl je ukázat toto místo i lidem, kteří by sem normálně nepřišli. Chceme ho ukázat v jiném světle, že se tu dá posedět u kvalitního piva, ochutnávat víc druhů a přitom načerpat zdejšího genia loci,“ řekl Karel Směšný s tím, že každá koruna, kterou lidé za pivo zaplatí, jde na obnovu varhan.

Boží hora u Žulové na Jesenicku
Boží hora láká na působivé výhledy, získala nové zázemí