Cílem nového vzhledu je snížit negativní jevy v souvislosti se zatékáním do kamenného materiálu a zároveň udržet charakter povrchu věže.

Podle probošta Římskokatolické farnosti svatého Mořice Olomouc je bílá fasáda určitě lepší, než předchozí šedá.

„Světlá barva více odpovídá gotickému stylu. Dle názorů, které jsem zatím slyšel, se veřejnosti změna líbí,“ řekl mořický farář František Hanáček.

Po dokončení rekonstrukce, která začala v září 2018, zůstane barevně odlišná jen kamenná část jižní věže. Jednotlivé kameny, ošetřené ochrannými prvky proti vnějším vlivům, časem získají určitý pigment.

Právě s jižní věží mají restaurátoři o poznání více práce než se severní. Na jejím stavu se podepsalo nejen počasí, ale také požár v roce 1709.

„Vadné kameny museli vysekat a nahradit novými, ty méně poškozené se podařilo spravit,“ popsal probošt Hanáček.

Prodloužení životnosti

Zásadní proměně předcházely konzultace s úřady a předními českými odborníky na opravování památek, Karolem Bayerem a Petrem Kunešem. Svými znalostmi přispěl také specialista v oboru restaurování kamene George Hilbert z Německa. Hlavní otázkou pro experty bylo ošetření nezvyklého druhu kamene.

„Droby polymiktního slepence se sice výrazně podílí na charakteristickém vzhledu věže, ovšem jeho nasákavost pro zpevňující prostředky je téměř nulová,“ uvedl mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu Vlastimil Staněk.

Některé původní stavební kameny z droby proto nahradily pískovcové kvádry. Při následné patinaci zbylých drobových kvádrů byly využity tři druhy pigmentů. Jako pojivo posloužila slídová moučka.

„Vzhledem k netypickému druhu použitého stavebního kamene a potřebě prodloužení životnosti stavby byl tento restaurátorský postup shledán jako jediný vyhovující a déletrvající,“ vysvětlil Staněk.

Lešení do konce roku

Lešení okolo kostela svatého Mořice má zmizet do konce letošního roku. Jeho přítomnost loni v létě využili chemici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci projektu Arteca analyzovali materiál stavby a zbytky barevné výzdoby.

„Odebrané mikrovzorky z okenních oblouků, kamenických značek a olověného nápisu byly zality do pryskyřice, zbroušeny a vyleštěny do podoby nábrusu. Na takto připraveném vzorku byla pomocí viditelné a ultrafialové mikroskopie studována stratigrafie vrstev,“ přiblížil Lukáš Kučera z katedry analytické chemie.

Na většině zkoumaného materiálu je patrná okrová vrstva pigmentu překrytá vrstvou nečistot. Nejzajímavější byl vzorek z jednoho z okenních oblouků severní věže.

„Mikroskopický průzkum prokázal přítomnost jemného modrého krystalického pigmentu, což poukazuje i na možnou výmalbu okenních oblouků jinou než okrovou barvou,“ zdůraznil Kučera.

Účastníci projektu Arteca si kladou za cíl vyvinout nové metody a techniky, které jsou důležité při bádání ve sféře kulturního a uměleckého dědictví v České republice.

Nové schodiště 

Rekonstrukce svatomořického kostela jde zatím podle plánu. Restaurátorům nahrává i teplá zima.

„Mohou například osekávat staré omítky, brzy budou pokračovat kamenické a fasádnické úpravy,“ naznačil další vývoj František Hanáček.

Aktuální projekt zahrnuje také digitalizaci národní kulturní památky či vybudování nového schodiště v jižní věži, které zpřístupní novou návštěvnickou expozici i turisty vyhledávanou vyhlídku na město.

V kostele bude zabudován elektronický zabezpečovací systém, ke zvýšení bezpečnosti ve věži přispěje mechanická zábrana.

Veškeré stavební práce jsou plánovány do konce roku 2021. Na nákladnou rekonstrukci ve výši 123 milionů korun přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím evropské dotace Integrovaný regionální operační program či Magistrát města Olomouce.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci
Celkové výdaje: 123 000 000 korun
IROP: 116 850 000 korun
Vlastní zdroje: 6 150 000 korun