Při průzkumu zvonice narazili pracovníci olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na gotický náhrobek opatřený datací. Nález zpochybňuje veškeré dosavadní úvahy o starším původu věže.

„Během obnovy fasád kostela a jeho zvonice, jižní věže, byly zpřístupněny i doposud prakticky nepřístupné interiéry této věže, přičemž v západním okenním otvoru jejího prvního patra došlo k neočekávanému nálezu zabudovaného gotického nápisového náhrobníku s datací,“ informoval mluvčí olomouckého pracoviště NPÚ Vlastimil Staněk.

Dům "bez věžičky" se proměnil, do Komenského září nová fasáda

Objevem odborníci získali jeden z klíčových pramenů pro určení skutečného stáří jižní věže chrámu, která doposud tvořila nejvíce problematický prvek ve výkladu stavebních dějin kostela.

Vznik věže byl badateli spojován s koncem 12. století, s polovinou 13. století, s přelomem 14. a 15. století anebo s druhou polovinou 15. století. Poslední a odborníky obecně přijatý výklad poskrovnu dochovaných soudobých pramenů stanovil dobu výstavby jádra zvonice roky 1398 až 1403.

„Tento interpretační model však boří nález náhrobníku. Přibližnou dobu jeho vzniku lze vymezit až druhou polovinou 30. let 15. století. Samotná nálezová situace tak zpochybňuje veškeré úvahy o starším původu věže a posouvá datum jejího výstavby nejdříve do období konce 1. poloviny, spíše však až do 2. poloviny 15. století,“ poukázal mluvčí NPÚ.

Vyhlídka na věži kostela sv. Mořice v Olomouci, červenec 2021
Vyhlídka na věži sv. Mořice po třech letech otevřela. Takový je z ní rozhled

Stavební a restaurátorská obnova významné pozdně gotické církevní památky Moravy probíhá již od roku 2018. Práce mají skončit v závěru letošního roku.

Městský farní kostel sv. Mořice v Olomouci podle odborníků patří mezi nejvýznamnější církevní památky Moravy.

„Jeho dlouhá a zajímavá stavební historie sahá až do počátku 15. století, od té doby však prošel různými stavebními úpravami, které však nesmazaly jeho podobu pozdně gotické stavby,“ připomněl Staněk.

K západnímu průčelí byly přistavěny celkem dvě věže. Jižní s cimbuřím skrývá unikátní dvojité šnekové kamenné schodiště.

Od roku 2002 je kostel prohlášen Národní kulturní památkou.

Vizualizace kostela sv. Petra na olomouckém Předhradí (dnešní Křížkovského ulice)
Jak vypadal zbořený kostel sv. Petra v Olomouci? Tady jsou unikátní vizualizace