Poslední turisté vystoupali na věž kostela svatého Mořice v září 2018, pak se kvůli rekonstrukci pro veřejnost uzavřela. Během oprav kostela dostala vyhlídka novou podobu. Byla zesílena stropní konstrukce, osazeny nové nosníky a demontována původní krytina.

„Nově je tam osazený panoramatický světlík, který navazuje na ocelové schodiště. Podlahu vyhlídkové věže pokrývá nová pískovcová dlažba, došlo také na vyzdívky cimbuří a omítky. Stavební materiál jsme na věž naváželi za pomoci šedesát metrů vysokého autojeřábu,“ popsal již dříve Milan Válek ze společnosti Eurogema, která stavební práce prováděla.

Turistická vyhlídka má novou vyvýšenou bezpečnostní bariéru proti přelézání v podobě ochranných nerezových tyčí, které byly zvoleny po konzultacích s památkáři. Prostor hlídají bezpečnostní kamery, protože v minulosti došlo k několika sebevraždám skokem z téměř padesátimetrové výšky.

Nové je rovněž osvětlení vnitřních prostor věže, opravou prošly také původní kamenné schody, po kterých návštěvníci vystoupají na vyhlídku. Využívat je zatím budou i k cestě dolů, nové ocelové schodiště začne sloužit až po dokončení připravované expozice nazvané Kostel svatého Mořice v Olomouci. Ta bude v příštím roce návštěvníky seznamovat s historií města, kostela a zdejších varhan.

„Nové ocelové schodiště je určeno především pro výstavní prostory, které si pak návštěvníci kostela mohou či naopak nemusejí prohlédnout. Předpokládá se, že lidé vystoupají po starém schodišti až pod zvony a budou pokračovat na vyhlídku. Při zpáteční cestě si zvolí novou trasu po ocelových schodech a vyjdou v kostele. Jižní věž kostela není ideálně rovná, má své ´záludnosti´ a tak byla stavba schodiště poměrně náročnou záležitostí,“ vysvětlil probošt František Hanáček.

V současné době probíhá oprava unikátních Englerových varhan, část komponent se bude převážet do odborné dílny ve Slovinsku. Lidé mohu na jejich obnovu přispět formou adopce jednotlivých píšťal, podrobné informace naleznou na webu svatomořických varhan.