Vstupní portály kostela Panny Marie Sněžné právě procházejí odborným zásahem restaurátorů a tak je před pár dny skrylo lešení.

„Jedná se o první etapu opravy venkovních a vnitřních omítek a sanaci vlhkého zdiva. Opravou postupně projdou nejen vstupní, ale i boční portály. Prostřední portál už si zaslouží větší péči, kvůli zatékající vodě je ve špatném stavu. Kromě opravy kamene tam musíme zároveň vyřešit odtok vody, aby jej nadále nepoškozovala, protože pak by hrozilo i statické narušení,“ popsal farář Jan Regner.

Fakultní nemocnice Olomouc a Veolia zachránily historický portál s pramenem, který byl slavnostně předán nemocnici a opět slouží lidem, červen 2022
Ve fakultce obnovili historické pítko, vznikla tam půvabná odpočinková zóna

Vyměněny za nové podle něj nyní budou také některé dosluhující klempířské prvky. V dalších etapách restaurátorských prací by se postupně měly obnovovat sochy.

„Rádi bychom v budoucnu opravili celou hlavní fasádu. Poté, co bude obnovena, bychom chtěli zahájit jednání s městem o možnosti obnovit nasvětlení kostela. To ale určitě nebude dříve než za několik let. Obnova vstupních portálů odborníkům zabere přibližně rok a půl práce,“ vysvětlil Jan Regner.

Stavba mostu a tramvajové trati přes Moravu v Masarykově ulici v Olomouci, 5. června 2022
Rejnok dostane oficiální jméno. Jak se vám líbí?

Zašlou krásu nyní vstupním portálům navrací restaurátor, kameník a historik Ladislav Werkmann. Ten v minulosti restauroval mnoho olomouckých kulturních a historických památek a podílel se také na obnově kostela Panny Marie Sněžné.

„Pracoval jsem tady už před třiceti lety, ale portály se tehdy nedokončily, důvodem byly omezené finanční prostředky. Řeší se to až teď, dodatečně. Skrze balkon zatéká voda do pískovce, kde pak v zimě zamrzá a dochází ke znečištění kamene. Dole už jsou některé římsy úplně zvětralé, proto je budeme nahrazovat novými kamennými římsami. Probíhá také celkové čištění a chemické ošetření kamene,“ popsal rozsah prací olomoucký restaurátor.