Zvon bude vysvěcen v sobotu při slavnostní bohoslužbě ve Staré Vodě. Právě o tomto víkendu se tam uskuteční tradiční Svatoanenská pouť, která na Libavou každoročně přivádí stovky poutníků, mezi nimi i několik německých obyvatel dnes už neexistujících obcí.

„Historii zvonu neznáme. Měl být roztaven a zlikvidován. My jsme jej dostali darem od člověka, který si nepřeje být zveřejněn,“ vysvětloval předseda okrašlovacího spolku Jindřich Machala.

„Zvon jsme v podstatě zachránili. Opravili jsme ho a celý vyčistili. Srdce neměl. To se však naštěstí podařilo dochovat z původního zvonu libavského kostela. Bylo jich celkem pět, zbylo z nich jedno srdce. To nejmenší,“ vyprávěl.

Členové spolku v pátek převezou zvon do Staré Vody. „Nazdobíme jej a v sobotu bude vysvěcen. O víkendu si jej budou moci poutníci prohlédnout. Vsazen do věže kostela ve Městě Libavá bude v příštím týdnu,“ popisoval Jindřich Machala.
Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1662 až 1666 na místě původního farního kostela z roku 1528. V roce 1817 vyhořel a jeho oprava trvala do roku 1837. Po druhé světové válce a se vznikem vojenského výcvikového prostoru byl kostel zabaven církvi a desítky let chátral.

Kostel byl v havarijním stavu. Zachránit se jej podařilo díky úsilí několika místních obyvatel. Kostel dostal novou střechu a nyní se spolek snaží odstranit vlhkost, aby tolik neprostupovala do zdiva. „V kostele chceme vybudovat kulturní centrum obce se stálou expozicí o zaniklých obcích a Městě Libavá,“ plánuje Machala.

Redaktorka Deníku Petra Pášová si vyzkoušela segway
Segway: důležité je být v klidu a jen přenášet váhu