„Na každém takovém objektu, který se rekonstruuje, se v základním projektu nemohou vypátrat všechny problémy, které pak nastanou s vlastní opravou. Šlo také o otázku peněz,“ vysvětlil zpoždění Břetislav Baran, ekonom Metropolitní kapituly u svatého Václava, jenž je vlastníkem budovy, kde bude umělecká škola sídlit.

Budova stojí v majetku Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, která prostory konzervatoři sama nabídla. „Sepsali jsme smlouvu o pronájmu za symbolickou jednu korunu. Pracovníci Národního památkového ústavu s přesunem konzervatoře nejprve příliš nesouhlasili. Nakonec jsme se však dohodli, že po určitých úpravách bude budova s tímto účelem využitá,“ uvedl už před časem Baran.

Prostory školy byly zkolaudovány začátkem srpna anyní dělníci dokončují poslední práce. Od prvního září do umělecké školy, kde budou lektoři vyučovat obory zpěvu a hudby, nastoupí asi sto šest žáků.

„Zatím máme kapacitu povolenou na sto šest lidí, v příštím roce bychom ji rádi navýšili na sto dvacet studentů,“ řekl ředitel školy František Fiala s tím, že se do Olomouce těší.

„Je to pro nás velká výzva, protože se dostaneme do města, kde můžeme spolupracovat s institucemi, jež jsou pro nás velmi přínosné a motivující, jako je divadlo, Moravská filharmonie i Univerzita Palackého,“ pokračoval.

Podle něj je přínosné i to, že jsou jedinou školou tohoto typu v Olomouckém kraji. V Kroměříži totiž funguje konzervatoř ještě jedna. „Budova v Olomouci se pro školu tohoto typu hodí. Prostředí je pro nás nesmírně motivující, nejen město Olomouc, ale i budova,“ dodal ředitel.