Při dokončování úprav budovy kanovnické rezidence ve Wurmově ulici 13 se podle olomouckých památkářů nabízí ojedinělá příležitost. Restaurátoři totiž mohou heraldickým znamením na vstupním portálu navrátit jejich původní barevnost. Erb pochází z 80. let 17. století a nese dvě kartuše: nahoře větší znak olomouckého biskupství a dole menší erb tehdejšího majitele domu, biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu.

„Na výzvu Národního památkového ústavu byla panem PhDr. Karlem Müllerem pro rekonstrukci barevnosti dolního erbu nalezena spolehlivá předloha – barevná kresba M. Lublinského na foliantu 164 matriky Bratrstva Božího těla u svatého Mořice, kterou jako mořický farář F. Schröffel vedl,“ uvedl František Chupík z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a dodal, že také barvy erbu horního lze odvodit, a to ze znaku olomouckého biskupství, který je na četných obrazových předlohách z druhé poloviny 17. století.

Tato rekonstrukce by byla v Olomouci výjimečná. Heraldická znamení na domech totiž přišla o své barvy jednak v období romantismu v 19. století, které se podepsalo na tváři starší architektury obnažováním přírodního kamene, a jednak metodami čištění kamene v minulosti.

„Nelze než podpořit snahu vlastníka objektu, aby k nejen v Olomouci ojedinělé rehabilitaci barevnosti heraldických znaků na kamenné architektuře nalezl sílu i prostředky. Pak k nám budou promlouvat stejnou silou, jakou působily po staletí,“ dodal Chupík.