Přezkoumání se týká různých reklamní cedulí, výstrčí, poutačů a polepů výkladních skříní, které mnohdy snižují estetickou hodnotu budovy.

„Zatím pracovníci oddělení památkové péče kompletně zkontrolovali Riegrovu ulici, kde na devíti nemovitostech odhalili nepovolené reklamy, dalších jedenáct je ještě v šetření. Majitelé domů byli vyzváni k podání vysvětlení," uvedla Radka Štědrá, mluvčí radnice.

Lidé takový krok vítají.

„Současné množství reklam mi přijde velmi nevkusné, ničí to charakter ulice a odvádí to pozornost od její tváře," řekla Magdaléna Petráková z Riegrovy ulice.

„Každý se snaží zviditelnit, využije pomalu veškerou volnou plochu a dohromady to působí hrozně nejednotně. Je to rušivé a kolikrát přes reklamy ani nejsou vidět části domů. Budova vlakového nádraží například zmizela skoro celá pod reklamní plachtou," přidala se Katarína Kohányiová z Olomouce.

„V takové mnohosti a barevnosti už mě navíc ani nemůže nic zaujmout, reklama přestává fungovat. Snad jen kdyby to bylo černobílé," dodala.

Město zatím udělilo jednu pokutu.

„Vzhledem k neveřejnému přestupkovému řízení ale nemůžeme sdělit její výši. Oddělení památkové péče se s majiteli nemovitostí vždy snaží domluvit, záležitost se však může dostat až ke správnímu řízení. Pokud musel majitel nemovitosti odstranit nevhodnou reklamu, její náhradu za vkusnější variantu může, ale nemusí, konzultovat s oddělením památkové péče, čímž předejde případným dalším nesrovnalostem v povolené podobě reklamy," doplnila Radka Štědrá.