Kvůli nedostatku peněz ruší po pěti letech olomoucká charita provoz služby PONIV – Přepravu osob na invalidních vozících. Služba vozíčkářům umožňovala pohybovat se po městě, navštívit lékaře, nakoupit si nebo se vydat na úřad. Ale nejen tato služba doplatila na nový sociální zákon, který platí od ledna. Budou se rušit i další služby a několik desítek lidí už přišlo i o práci.

„Po pětiletém působení naší přepravy pro lidi s tělesným handicapem jsme nuceni z finančních důvodů službu ukončit. Ta totiž nebyla podle zákona zařazena mezi sociální služby, a tudíž ji ministerstvo práce a sociálních věcí nefinancuje. Při hledání cest, jak z této nepříjemné situace vyjít, jsme jednali jak se zástupci Olomouckého kraje, tak i se zástupci města Olomouc, ale bohužel tato jednání nebyla úspěšná. Takže musíme ke 30. červnu tuto službu ukončit,“ řekla ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.

Letos Charita na provoz služby dostala od města Olomouc 550 tisíc korun a dalších 150 tisíc použila z Tříkrálové sbírky. Peníze však stačily jen na půlroční provoz, předpokládané roční náklady jsou totiž 1,8 milionu korun. Od roku 2002, tedy od doby vzniku eviduje charita necelých 15 tisíc jízd a jen za letošní půlrok jejich auta vyjela 1825krát.

Zájem o služby býval velký

„O pomoc je stálý zájem, v loňském roce jsme pro přepravu získali i druhé vozidlo. Týdně jsme uskutečnili asi 110 jízd a některé klienty jsme museli i odmítat. Byla to jedna ze služeb, po které byla stále poptávka a mohli jsme se pyšnit tím, že reagujeme na potřeby klientů,“ pokračovala Gottwaldová.

Zánik služby mrzí i vozíčkáře

„V Olomouci se za poslední roky mnohé zlepšilo. Dá se říci, že polovina autobusů MHD nebo vozidel včetně tramvají je nízkopodlažních. Ale chci jet z Povlu do centra a nemám se sem jak dostat. Pro lidi na vozíku není běžná taxislužba a je problém nechat se přepravit k lékaři. Jde o svobodu pohybu, která je jedním ze základních práv člověka,“ řekl předseda sdružení vozíčkářů Trend Milan Langer. Jenže problémy s novým zákonem o sociálních službách mají i na Arcidiecézní charitě Olomouc. Kvůli změnám přišlo o práci více než sedm desítek lidí.

„V rámci olomoucké diecéze bylo z důvodu dopadu zákona o sociálních službách propuštěno devětasedmdesát lidí a další budou zřejmě následovat. Zruší se i některé služby,“ řekl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. Zrušení by se tak například mělo týkat osobní asistence, pečovatelské služby nebo služby krizové pomoci, která se nabízí u azylových zařízení.