"Stávající mimoúrovňové křížení (MÚK) u Prostějova přestává plnit roli bezpečného místa sjezdu či nájezdu v rámci dálnice D46, proto byla schválena kompletní modernizace. Dotčený EXIT 26 Držovice poblíž obchodní galerie Arkáda čeká rekonstrukce zhruba za 195 milionů korun bez DPH," informuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nová křižovatka a hypermarket na Tabuláku, 18. července 2021
Nová křižovatka a obchoďák v Olomouci. Takto vypadá stavba

Upraven bude i most a vznikne nový kruháč.

"Z důvodu stavby nových připojovacích a odbočovacích pruhů včetně kruhového objezdu proběhnou úpravy stávajícího mostu dálnice D46, zároveň bude zcela přeorganizována doprava na MÚK. Projekt je rozdělen do čtyř navazujících etap stanovených v rámci potřeby zachovat plynulý dálniční provoz," vysvětluje mluvčí Rýdl s tím, že jednotlivě dokončené části MÚK budou ihned uváděny do provozu nebo předčasného užívání s co nejmenším zdržením motoristů.

Vizualizace dálnice D1 Říkovice - Přerov. Záběr z videoprezentace ŘSD
Další zdržení pro D1 u Přerova. Stavební řízení se přesouvá do Olomouce

Při plánování podoby moderní křižovatky se vycházelo ze stávající situace bez nutnosti výrazně zasahovat do současného stavu a měnit charakter okolí.

"Na stavbu bezpečnějšího křížení již bylo vydáno pravomocné stavební povolení, a ještě letos předpokládáme vypsání výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace stavby," uzavírá Rýdl.

Celkově se bude pracovat na 920 metrech, z toho větve mimoúrovňové křižovatky budou měřit bez sta metrů dva kilometry. Další úpravy se dotknou Konečné ulice, konkrétně okružní křižovatky, která projde úplnou rekonstrukcí. První dělníci by se mohli pustit do dvouleté realizace v roce 2023.

Aktuálně se pracuje o pár kilometrů dál na další obří stavbě - MÚK Prostějov – střed. V projektu za 196 milionů korun se počítá se zřízením odbočovacích pruhů pro větve Vyškov - Prostějov 2 a Olomouc - Prostějov, dále připojovacího pruhu pro větev Prostějov - Vyškov. Přídavné pruhy jsou navrženy do šířky 3,25 metru. Její zprovoznění je plánováno na prosinec 2022.

Transparent protestuje proti vedení objížďky uzavřené Jívavské ulice kolem základní školy Svatoplukova ve Šternberku. Červen 2021
Uzávěra průtahu Šternberkem se po protestech odkládá. Oprava ale bude delší