Ty se brání. Podle ostravského finančního ředitelství se obávat nemusejí. V nejbližších dnech dostanou všechny pobočky instrukci, aby vycházely ze smyslu zákona a přiznaly osvobození i vozidlům, jež jsou ve vlastnictví obcí.

„Řešíme to už několik měsíců, kdy finanční úřad sdělil, že jsme povinni silniční daň za naše dvě hasičské cisterny zaplatit. Dělá to zhruba třicet tisíc. Nezaplatíme, protože je to absurdní. Pokud bychom něco takového připustili, byl by to snad konec dobrovolných hasičů,“ pozastavoval se starosta Domašova nad Bystřicí Ladislav Števanka.

Za cisternu osm tisíc

Poukázal na to, že obce ze zákona zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů.

„Vozidla, která tyto sbory používají, jsou v majetku obcí, a tudíž provozovateli jsou obce. Názor, že sbor dobrovolných hasičů jako právnická osoba je od silniční daně za vozidla osvobozen, zatímco obce nejsou, považuji za nepřijatelný. Podstatný je snad účel použití vozu,“ zlobil se starosta, který se proto obrátil na ministerstvo financí a naposledy na Finanční ředitelství v Ostravě.

Na stejný problém narazil starosta Huzové Lubomír Štefaňák. Obec by měla za cisternu s hmotností nad 3,5 tuny zaplatit přes osm tisíc korun.

„To sdělil naší účetní finanční úřad. Nebo máme tatru předat sboru dobrovolných hasičů, který je od této daně osvobozen. Ten se však brání. Je to celé nesmysl. Stejně ji jako obec provozujeme a poskytujeme dotace. Zatím jsme daň nezaplatili. Budeme jednat, co s tím,“ přidal se starosta Štefaňák.

Osvobodit všechny vozidla záchranářů

Podle mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petry Homolové se obce nemusejí zneklidňovat. Za to, že zabezpečují pomoc v případě živelní pohromy či havárie, platit nebudou.

„Zaměstnanci finančních úřadů jsou povinni se při své práci řídit platnými právními normami. Z nich nevyplývá, že by od silniční daně byla osvobozena vozidla sboru dobrovolných hasičů, která nejsou v jeho vlastnictví,“ vysvětlovala.

„Vzhledem k množícím se dotazům obcí jsme se obrátili na nadřízený orgán s žádostí o jednotné stanovisko. Ačkoliv striktní znění zákona osvobození od silniční daně neumožňuje, je s ohledem na jeho smysl patrno, že jeho cílem je osvobodit všechna vozidla v rámci integrovaného záchranného systému,“ uvedla Homolová.

Ostravské ředitelství se tedy utvrdilo v tom, že je třeba vycházet z poslání normy, a přiznává osvobození i vozidlům ve vlastnictví obcí.

„Úřady řízené Finančním ředitelstvím v Ostravě o výkladu právě v těchto dnech informujeme a budou podle něj postupovat,“ dodala.