Ve čtvrtek 7. a také 14. února mohou občané přijít do zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje v budově magistrátu v Hynaisově ulici a vše sledovat osobně.

Město Olomouc letos na kulturních grantech mezi žadatele rozdělí 15 milionů korun.

„Sešlo se celkem 170 žádostí o granty. Členové kulturní komise rozhodli, že o 34 žádostech dosahujících 200 tisíc korun a více budou rozhodovat až na základě veřejných prezentací,“ sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Těm nyní nově mohou přihlížet občané, kteří se zajímají o kulturní život ve městě.

Komise bude o příspěvcích pro pořadatele kulturních akcí rozhodovat ve čtvrtek 7. února od 14 hodin a také ve čtvrtek 14. února v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje v 5. patře budovy magistrátu v Hynaisově ulici.

„Chceme, aby veřejnost měla možnost vidět prezentace a mít tak přehled o tom, kdo se o peníze z městského rozpočtu uchází. Dotace se musejí přidělovat transparentně a na základě předem daných kritérií,“ řekl předseda olomoucké kulturní komise Robert Runták s tím, že se občané osobně dozví, jaké částky budou žadatelům o granty na kulturní akce přiděleny.