„Podařil se nám podstatný krok, kterým je souhlas obce,“ informoval náměstek primátora Svatopluk Ščudlík (ČSSD). Podle něj Grygov souhlasil s kompostárnou proto, že ji bude rovněž využívat. Jednání se táhla od loňského roku. „Obec Grygov nemá momentálně závažnější připomínky k předpokládané výstavbě,“ potvrdil starosta Tomáš Kubáček (nez.). Osobně v tom vidí příležitost do budoucna, kdy se zpřísní legislativa pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. „Konečné slovo ale bude mít zastupitelstvo obce,“ podotkl Kubáček.

Šéf odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka tvrdí, že město nemá možnost postavit kompostárnu na svém území. Pozemky v Grygově jsou navíc v držení města. Dřívější obavy obyvatel z možného zápachu se snažil rozptýlit v ekologické studii Luděk Šťastný ze společnosti Stavoprojekt. „I nejméně příznivý stav proudění vzduchu nezasahuje obec plynnými imisemi amoniaku,“ prohlásil. K nejbližším domům bude mít kompostárna vzdušnou čarou 850 metrů. Důvodem, proč město hledá nové místo pro odkládání listí, trávy a další biosuroviny, je naplnění kapacity kompostárny v Mrsklesích. Ta zabírala asi 500 metrů čtverečních, grygovská má mít plošnou výměru 3800 metrů.

„Ročně by mohla kompostárna pojmout až pět tisíc tun suroviny, z níž vznikne asi tisíc tun kompostu,“ vysvětlil Loyka. Kompost by mělo využívat výstaviště Flora, městské lesy stejně jako technické služby. Kompostárna by měla vyrůst na bývalé skládce komunálního odpadu, která zde fungovala až do roku 1994 a obci údajně nepřinesla ani korunu. Olomouc ji měla provozovat na pozemcích, které jí nepatřily, což vyústilo v žalobu. Grygov pak vysoudil odškodné ve výši dvou milionů korun. Před dvěma lety rekultivovaná skládka ujela a zavalila silnici. Výstavba kompostárny má trvat několik měsíců a město chce na její financování získat většinu financí z evropských programů.