Komise práci zkoumala poté, co dosavadní šéf kliniky Miloš Adamec v loňském roce upozornil na možné plagiátorství práce doktora Froňka, protikandidáta na post přednosty

Po několikahodinovém jednání a posuzování původnosti disertační práce na téma Konzervační poškození štěpů tenkého střeva v experimentu vyslovila třináctičlenná odborná komise lékařské fakulty pod vedením profesora Jana Pirka „očišťující“ závěr silou dvanácti hlasů.

Proti potvrzení původnosti Froňkovy práce nevystoupil nikdo, jeden člen komise se zdržel hlasování.

„Doktor Froněk obdržel titul Ph.D na základě úspěšného složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v souladu s tehdejšími platnými pravidly pro doktorský studijní program lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,“ citoval závěr odborné komise mluvčí UP Rostislav Hladký.

Komise konstatovala, že práce splnila požadavek původnosti na základě studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého. Připustila však, že se Franěk v rámci přehledu publikační činnosti, která byla součástí příloh disertační práce, dopustil pochybení.

„Ta neodpovídají etickým standardům, ale zároveň komise konstatuje, že pochybení neměla vliv na udělení titulu Ph.D panu doktoru Froňkovi, protože byla splněna kriteria publikační činnosti,“ informoval mluvčí Univerzity Palackého, která dnešním rozhodnutím považuje kauzu údajného plagiátorství na IKEM za uzavřenou.