„Lidé v těchto oblastech již pociťují, že komárů je více. Kalamitní výskyt je od minulého týdne,“ uvedl Josef Chmela z olomoucké krajské hygienické stanice.

Komáři se vlivem teplého počasí na jaře, které spíše připomínalo letní dny, vylíhli zhruba o dva týdny dříve než obvykle.

„Jde převážně o jarní druhy, které nejsou tak obtížné a po čase se stáhnou zpět do lesů. Jak bude kalamita velká, bude záležet i na poměru letních a jarních druhů. V nejbližších dnech to chceme prozkoumat,“ popisoval Chmela, který se výskytem a vývojem komárů roky zabývá.

Kraj dá čtvrt milionu

Několik vesnic se na krajský úřad už obrátilo s prosbou o peníze na postřiky proti komárům. Kraj se rozhodl přispět až čtvrt milionem korun na likvidaci žravého hmyzu pomocí aerosolů. Každé obci, která si podá žádost, kraj uhradí až osmdesát procent z celkových nákladů.

„Společným dopisem se na nás obrátily obce Litovel, Střeň, Náklo a Příkazy s žádostí o pomoc při řešení vzniklé situace,“ uvedl první náměstek hejtmana Michael Fischer.

Kalamita například postihla východní část Litovle a přidruženou obec Březová, protože bezprostředně sousedí s lužními lesy.

„Postřik aplikujeme několikrát. Musíme jej opakovat, proto je to nákladná záležitost, která mnohdy dosáhne až ke statisícům. Jeden jsme již provedli, uvidíme, jestli to pomůže,“ informoval Pavel Kurfürst, vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Litovel.

S neodbytným hmyzem se potýkají téměř každý rok také v Nákle a Mezicích.

„Jeden postřik už je hotový. Budeme v nich pokračovat, protože to pomáhá jen chvíli a potom látka vyprchá. Není to vůbec levné. Každá likvidace vyjde jen v Nákle na deset tisíc korun,“ popsal starosta Karel Široký.

Postřik ničí všechen hmyz

Používaný přípravek zabíjí všechen hmyz, nejen komáry. Proto je v Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví použití postřiku omezeno prakticky pouze na zastavěné lokality. I v jejich případě je nutné respektovat přísná pravidla.

„Nasazení prostředku je jen krajním východiskem z nouze při vyhlášení kalamitního stavu. Dovolujeme jeho aplikaci jen na zastavěných plochách. V přírodních biotopech by jeho použití při plošném postřiku napáchalo v přírodě obrovské škody,“ uvedl zoolog Ondřej Dočkal ze Správy CHKO.

Zhruba čtvrtmilionový příspěvek na hubení komárů kolem obcí v Litovelském Pomoraví musí ještě schválit krajské zastupitelstvo na jednání 24. června.

Kraj uvolnil přes dvě stě tisíc už v roce 2005 pro Litovel, Náklo a Střeň a o rok později sto tisíc pro Olomouc. Minulý rok kalamita nepropukla.

Lucie Bukvová, Daniela Tauberová