Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty, jenž nastupuje na svou první kněžskou misi do Valašských Klobouk, Josef Hovád z Říkovic, který míří do farnosti Bystřice pod Hostýnem a Milan Maštera z Vyškova – Dědic, nastupující do farnosti Hranice.

K výměně kněží v římskokatolických farnostech na přelomu června a července dochází podle mluvčího Arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky především kvůli tomu, že jsou vysvěcováni kněží noví a je třeba je umístit do nových působišť. „Během roku dělá arcibiskupství spoustu dílčích změn tam kde je nutné tu situaci řešit například kvůli úmrtí kněze nebo jeho vážnému onemocnění. Systematické personální změny ale probíhají vždy na přelomu června a července,“ dodal Jiří Gračka.

Podrobný přehled přesunů:

P. Mgr. Janusz Zenon ŁOMZIK – děkan v Hranicích je od 1. července uvolněn z funkce.

P. Mgr. František DOSTÁL – farář v Hranicích, administrátor v Jindřichově u Hranic a Stříteži nad Ludinou je od 1. července děkanem v Hranicích.

P. Mgr. Pavel HOFÍREK – děkan ve Valašském Meziříčí je od 1. července uvolněn z této funkce a stává se místoděkanem ve Valašském Meziříčí.

P. Mgr. Pavel STEFAN – místoděkan ve Valašském Meziříčí je od 1. července děkanem ve Valašském Meziříčí.

P. ThLic. ICLic. František CINCIALA – farář ve Vlachovicích se od 1. července stává místoděkanem ve Valašských Kloboukách.

P. Mgr. Janusz Zenon ŁOMZIK, kněz diecéze Kraków – farář v Hranicích na Moravě, administrátor v Jindřichově u Hranic a Stříteži nad Ludinou je od 1. července uvolněn z funkcí.

P. Mgr. František DOSTÁL – farář v Hustopečích nad Bečvou, administrátor v Bělotíně, Černotíně a Špičce je od 1. července farářem v Hranicích na Moravě a administrátorem v Jindřichově u Hranic a Stříteži nad Ludinou.

P. Mgr. Václav FOJTÍK – farář v Březnici u Zlína, kaplan ve Zlíně – sv. Filipa a Jakuba je od 1. července farářem v Hustopečích nad Bečvou a administrátorem v Bělotíně, Černotíně a Špičkách.

P. Jaroslav POLÁCH – farář v Kunovicích je od 1. července farářem v Březnici u Zlína.

P. Mgr. Ladislav KUNC – farář ve Vlčnově je od 1. července farářem v Kunovicích.

P. Dr. Hubert Jan WÓJCIK, kněz diecéze Opole – farář v Luhačovicích, administrátor v Pozlovicích je od 1. července farářem ve Vlčnově.

P. Mgr. Jan STON – farář v Morkovicích, administrátor v Pačlavicích a Prasklicích je od 1. července farářem v Luhačovicích a administrátorem v Pozlovicích.

P. Mgr. Jan PLODR – farář v Krásensku a administrátor v Drahanech, Rozstání a Studnici u Vyškova je od 1. července farářem v Morkovicích a administrátorem v Pačlavicích a Prasklicích.

P. Mgr. Ing. Radomír ŠIDLEJA – farář v Drahotuších, administrátor v Partutovicích a Potštátě je od 1. července farářem v Krásensku a administrátorem v Drahanech, Rozstání a Studnici u Vyškova.

P. Mgr. Pavel JAGOŠ – administrátor Jalubí a administrátor v Jankovicích je od 1. července kaplanem Jalubí a v Jankovicích.

P. Mgr. Pavel BILIŃSKI – farář v Oseku nad Bečvou, administrátor v Dolním Újezdu u Lipníka nad Bečvou a Prosenicích je od 1. července farářem v Jalubí a v Jankovicích.

P. Mgr. Stanislav SUCHÁNEK – farář v Lipníku nad Bečvou, administrátor v Hlinsku a Týnu nad Bečvou je od 1. července uvolněn z pozice administrátora v Hlinsku.

P. Mgr. Stanislav SUCHÁNEK – farář v Lipníku nad Bečvou, administrátor v Týnu nad Bečvou je od 1. července navíc administrátorem v Oseku nad Bečvou.

P. Mgr. Petr UTÍKAL – farář v Jezernici, administrátor v Loučce u Lipníka nad Bečvou a Podhoří je od 1. července navíc administrátorem v Dolním Újezdu u Lipníka nad Bečvou.

P. Mgr. Josef ROSENBERG – farář v Přerově, administrátor v Přerově-Předmostí je od 1. července navíc administrátorem v Prosenici.

P. ThLic. Radek SEDLÁK, Ph.D. – farář v Troubkách a kaplan pro vysokoškolské koleje je od 1. července navíc administrátorem v Prosenici.

P. Mgr. Josef ČERVENKA – farář v Soběchlebech u Hranic na Moravě, administrátor v Blazicích a Paršovicích je od 1. července uvolněn z Paršovic.

P. Mgr. Josef ČERVENKA – farář v Soběchlebech u Hranic, administrátor v Blazicích je od 1. července navíc administrátorem v Hlinsku.

P. Ing. Vratislav KOZUB – farář ve Všechovicích, administrátor v Újezdu u Všechovic a Loukově je od 1. července uvolněn z Loukova.

P. Ing. Vratislav KOZUB – farář ve Všechovicích, administrátor v Újezdu u Všechovic je od 1. července navíc administrátorem v Paršovicích.

P. Mgr. Jan HRUDÍK – farář v Bystřici pod Hostýnem, administrátor v Bílavsku, Rusavě a Vítonicích je od 1. července navíc administrátorem v Loukově.

P. PhDr. Mgr. Přemysl Bedřich HANÁK – farář v Olomouci-Klášterním Hradisku, administrátor v Olomouci-Chválkovicích je od 1. července uvolněn z funkcí.

P. ICLic. Mgr. Bogusław Stanislav SURMA OPraem. – administrátor na Svatém Kopečku u Olomouce je od 1. července uvolněn z této funkce.

P. ICLic. Mgr. Bogusław Stanislav SURMA OPraem. – administrátor na Svatém Kopečku u Olomouce je od 1. července kaplanem na Svatém Kopečku u Olomouce a administrátorem v Olomouci-Chválkovicích.

P. Pavel Adrián ZEMEK je od 1. července farářem na Svatém Kopečku u Olomouce.

P. doc. Damián NĚMEC OP, dr – rektor klášterního kostela v Uherském Brodě je od 1. července uvolněn z funkce.

P. Jiří Augustin PROKOP OP je od 1. července rektorem klášterního kostela v Uherském Brodě.

P. Mgr. František PONÍŽIL – kaplan ve Valašských Kloboukách je od 1. července kaplanem ve Slavičíně.

P. Mgr. Martin RUMÍŠEK – kaplan v Luhačovicích, kaplan v Pozlovicích je od 1. července kaplanem v Kyjově i v Bohuslavicích u Kyjova.

P. Mgr. Jan SVOZILEK – kaplan v Bílovicích a v Březolupech je od 1. července kaplanem v Luhačovicích i v Pozlovicích.

P. Mgr. Michal ZAHÁLKA – kaplan v Bystřici pod Hostýnem, Bílavsku, Rusavě a Vítonicích je od 1. července administrátorem v Drahotuších, Partutovicích a Potštátě.

P. Mgr. Tomasz ŻUREK – kaplan v Kyjově a Kostelci u Kyjova je od 1. července kaplanem v Bílovicích a v Březolupech.

P. Mgr. Bc. Pavel Hyacint KUCHTA – kaplan na Svatém Kopečku u Olomouce a na VOŠs Olomouc je od 1. července navíc administrátorem v Olomouci-Klášterním Hradisku.

P. Mgr. Jozef Atanáš LEŠKOVSKÝ je od 1. července kaplanem na Svatém Kopečku u Olomouce.

P. Mgr. Jiří Augustin ZATLOUKAL je od 1. července kaplanem v Kroměříž i– sv. Mořice i v Hradisku u Kroměříže.

P. PhDr. Martin Štěpán FILIP – kaplan klášterního kostela dominikánů v Olomouci je od 1. července uvolněn z této funkce.

KAPLANI PRO MLÁDEŽ

P. Mgr. Mariuzs Jacek RADACZYŃSKI – kaplan pro mládež v Konicích je od 1. července uvolněn z této funkce.

P. Mgr. Roman VLK – administrátor v Laškově, administrátor v Čechách pod Kosířem a Přemyslovicích je od 1. července kaplanem pro mládež v Konicích.

P. Mgr. Tomasz ŻUREK – kaplan pro mládež v Kyjově je od 1. července uvolněn z této funkce.

P. Mgr. Martin RUMÍŠEK – kaplan v Kyjově, kaplan v Bohuslavicích u Kyjova je od 1. července kaplanem pro mládež v Kyjově.