Pomoci může pouze zkompletování západního obchvatu Olomouce.

Poslední neexistující úsek dálnice mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou se připravuje.

Na důležité tři kilometry u obce Křelov – Bruchotín podá Ředitelství silnic a dálnic ČR do poloviny letošního roku žádost o územní rozhodnutí. Stavět se bude za pět let.

Olomoucké Horní náměstí (Oberrring) na pohlednici z roku 1905
Historik Tichák o stromech na Horním náměstí: Proč by se tam nemohly vrátit?
Café 87 v budově Muzea umění v Olomouci ukončilo provoz 27. ledna. Stěhuje se jinam
Známá kavárna v olomouckém muzeu zavřela

ŘSD: Rychleji to nejde

„Byl odevzdán čistopis dokumentace k územnímu rozhodnutí, probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí, byly rozeslány všechny žádosti o stanoviska. Předpokládaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí je v první polovině roku 2019,“ vyjmenovával mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Klíčové razítko od Ministerstva životního prostředí v podobě souhlasného stanoviska v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí získalo ŘSD přesně před rokem.

V rámci majetkoprávní přípravy však bude nutné vypořádat 180 listů vlastnictví. ŘSD plánuje veřejné projednání na březen.

„Pozváni budou všichni dotčení vlastníci,“ uvedl Studecký.

Na samotné vykupování pozemků dojde až v dalším stupni, kdy se bude řešit dokumentace pro stavební povolení a zpracování oddělovacího geometrického plánu.

„Předpokládáme rok 2021,“ sdělil k výkupům.

ŘSD předpokládá zahájení stavby trasy dlouhé 3,2 kilometru počátkem roku 2024.

„Všechny činnosti ŘSD jsou vedeny k předpokládanému zahájení realizace v tomto termínu. Předepsané zákonné správní procesy a vedení výběrového řízení zhotovitele jeho zkrácení neumožňují,“ vysvětloval Studecký.

Oprava D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. Ilustrační foto
Dálnici D35 u Lipníku ošidili, musela se za 100 milionů opravit
Ilustrační foto
Dálnice z Olomouce do Čech dostala důležité razítko. Kdy začnou stavět?

Křelovu se vyhnou, ohrožený je Břuchotín

Obec Křelov – Břuchotín má požadavky, z nichž nechce ustoupit. Prosazuje co nejmenší dopady dálnice zejména na obyvatele Břuchotína.

Prvním je aktualizace hlukové studie, která by měla zahrnovat vývoj na D35, I/35 a II/635 a vyhodnocovat celkové hlukové zatížení obce. Jde zároveň o jednu z podmínek souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí.

Hluková studie má být doplněna o návrh konkrétních opatření na objektech, u kterých není možné dosáhnout plnění platných hygienických limitů.

Investor má studii projednat s obcí a relevantní požadavky následně promítnout do projektové dokumentace.

Samospráva také trvá na prodloužení protihlukové stěny u Břuchotína.

Křelovu se dálnice vyhne, ohrožena je však břuchotínská zástavba, která je ovšem za úrovní plánované dopravní novostavby.

Ve Chválkovicích besedovali zastupitelé s občany na téma zachování cesty a aleje na Svatý Kopeček
Zachrání cestu na Sv. Kopeček dálniční most? Lidé debatovali s radními
Ilustrační foto
Obchvat Krčmaně se přiblížil. Výkupy začnou letos, za atraktivní ceny

Protihluková stěna

Investor plánuje vybudovat 280 metrů dlouhou protihlukovou stěnou. Ta má probíhat pouze kolem „samoty“, ale podle samosprávy nijak nezabrání pronikání hluku směrem k samotnému Břuchotínu.

„Zátěž Břuchotína vůbec není akceptována a promítnuta do plánované investice. Tato protihluková stěna byla, je a bude naší podmínkou,“ zdůraznila nová starostka Křelova – Břuchotína Marie Škavronková, která v minulosti sbírala podpisy pod petici.

Návrh protihlukových opatření má být podle ministerstva životního prostředí aktualizován v návaznosti na požadovanou úpravu hlukové studie v rámci projektové dokumentace pro navazující řízení.

Mosty u Vinar a Čekyně, které jsou součástí dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem, jsou před dokončením.
Dálnice D1 Lipník - Přerov významně pokročila. Zřejmě otevře v termínu

Dokončení západního obchvatu Olomouce

Jedná se o čtyř pruhovou, 3,2 kilometry dlouhou komunikaci o šířce 22,5 metru.
Součástí stavby jsou tři mostní objekty - mimoúrovňové křížení v Křelově, most umožňující křížení se zemědělským, cyklistickým a pěším provozem a most, který řeší křížení záměru se silnicí III/5709. 

Mimoúrovňová křižovatka Křelov je navržena jako všesměrná křižovatka s okružním prstencem v dolní úrovni, která bude zajišťovat spojení z Olomouce jak na Mohelnici, tak na D46 ve směru na Brno.

Tvar okružního prstence je navržen tak, aby umožnil výhledové přeložení silnice II/448 do Topolan a připojení zóny Neředín.

Počítá se s jednou protihlukovou stěnou, která je v tuto chvíli vedena v délce 280 metrů.
Stavba je vedena po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, prochází nezastavěným územím a zahrádkářskou kolonií.

Zahájení stavby 2023
Ukončení 2025
Předpokládaná cena stavby: 1 216 458 000 Kč (bez DPH) 
Zdroj: ŘSD

Obchvat Šternberka
Obchvat Šternberka má na čtyřproudovce z Olomouce přednost. I před tangentou

Oplocená dálnice

Čtyřpruhová novostavba začne z pohledu motoristů jedoucích od Mohelnice před nadjezdem u Břuchotína, překříží silnici III.třídy, vyhne se fortové pevnosti v Křelově a v polích, před zatáčkou stávajícího provizoria, naváže na stávající 1.etapu.

Trasa, včetně mimoúrovňové křižovatky, bude oplocena.

Západní obchvat Olomouce se řeší od počátku devadesátých let, kdy se tehdejší starostka Křelova tvrdě postavila proti tomu, aby tangenta vedla v blízkosti domů.

Tehdy se projednávaly tři varianty vedení obchvatu západně od města. Spor skončil před soudem.

Západní obchvat byl nakonec rozdělen na dvě části s provizorním napojením na kruhový obchvat u Globusu. Dokončovat se bude kompromisní varianta.

Ilustrační foto
Východní tangenta má nečekaný zádrhel: vodu pro Olmu

Jak plynule u Globusu?

Na kruhovém objezdu u Globusu na okraji Olomouce má přednost ten, kdo jede po rondelu. Upozorňují na to výstražné trojúhelníky s povinností dát přednost v jízdě každého, kdo přijíždí k okružní křižovatce.

Ve směru od Ostravy či Prostějova se v dopravní špičce vytvářejí nekončené kolony. Špatně průjezdný je často také směr od Mohelnice.

„Na této okružní křižovatce je velký provoz a do pasti se zde dostávají zejména řidiči ve směru od Ostravy. Pomohlo by, kdyby motoristé jedoucí po kruhovém objezdu zpomalili. Bohužel každý, kdo jede od Olomouce, a už je na rondelu, honem letí, aby už už byl v Globusu, a nic jiného ho nezajímá,“ hodnotil krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

Pokud by řidiči jedoucí po rondelu zpomalili na dvacet kilometrů v hodině a dodržovali bezpečnou vzdálenost, vytvořili by podmínky, aby se řidič jedoucí od Ostravy či Mohelnice mohl zařadit.

„Dalo by se zde docílit i střídavého řazení, to nám zde zákon nezakazuje, ale to je o řidičích. O lidech. Jak ohleduplně se chovají na silnici,“ dodal. (tau)