Program u trojičního sloupu by měl začít ve tři hodiny odpoledne, vlastní přeměření je pak připravenona půl pátou.

„Výška sloupu se uvádí okolo pětatřiceti metrů, ale už se hodně dlouho neměřila. Navíc nikdo neví, jak se tehdy k této hodnotě přišlo. Sám jsem zvědavý, kolik ve skutečnosti výška bude,“ předeslal Jiří Herinek, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, který zábavné měření pořádá.

Odborníci budou přeměřovat památku zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO různými způsoby na kterých ukáží, že jedna věc se dá dělat různě.

„Budeme měřit jednoduchými metodami typu podle pravoúhlého trojúhelníku a protože budeme mít k dispozici plošinu, vyzvedneme ji na úroveň výšky sloupu a změříme vzdálenost mezi jejím vrchem a dlažbou, což jsou standardní, klasické metody měření,“ vysvětlil Herinek.

Nakonec však firma, která sídlí ve VTP UP použije digitální měřící techniku, kdy se nasnímaný obraz převede do počítače a speciální softwarový program pak napočítá skutečnou výšku sloupu.

Součástí akce s názvem „Měření je zábava“ budou i soutěže o hodnotné ceny, konkrétně soutěž v měření pro studenty a tipovací soutěž pro veřejnost.

VÍCE: Měření je zábava

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

- se svými 35 metry je nejvyšším sousoším v ČR, současně je to největší seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě.

- od roku 2000 památka UNESCO

- postaven v letech 1716 a 1754

- dílo několika umělců a řemeslnických mistrů, všichni byli občané města Olomouce

- iniciátorem a prvním autorem stavby byl kamenický mistr, architekt a stavitel Václav Render - dokončení díla se nedožil, na jeho dostavbu ale odkázal všechen svůj majetek

- sloup byl 9. září 1754 vysvěcen za účasti císařovny Marie Terezie

Zdroj: wikipedie.cz, olomouc-tourism.cz