Probíhající stavební práce spočívají v odstranění stávajících zpevněných ploch, které jsou ve špatném stavu a zbytečně rozsáhlé.

Částečně budou zatravněny a nové dláždění napojí památník na chodník podél Havlíčkovy ulice.

Po úpravě celého prostranství, které přijde na 3,5 milionu korun, bude prostor s památníkem lépe zakomponován do sousedního parku.

Keře kolem památky budou omlazeny a některé zmizí. Dosazeny budou stovky barevně kvetoucích keřů a květin.

Památník, zapsaný na seznam nemovitých kulturních památek, byl slavnostně odhalen v červenci 1945 a je jedním z prvních památníků osvobození postavených v Československu po druhé světové válce.

Autorem návrhu je architekt Jaroslav Kovář mladší, novodobou úpravu okolí památníku, provedenou v 70. letech, projektoval architekt Zdeněk Štefka.