Záměr na výstavbu kolejí v Kašparově ulici odmítly komise městských části Hejčín a Nová Ulice. Za nevhodný pro tuto lokalitu jej označila také radniční komise pro architekturu. Někteří Olomoučané se obávají, že po dokončení domů vzroste dopravní zátěž Wellnerovy a Kašparovy ulice. Obavy mají také z toho, že tamní byty nebudou sloužit výhradně studentům. 

Vizualizace nového obchodního centra Galerie Šantovka 2 z roku 2018
Šantovka 2 dostala stavební povolení. Má ale podmínku pro kolaudaci

Podobné pochybnosti investor Karel Kubík odmítá. Upozorňuje například na to, že „koleje Kašparova“ mají nízký počet parkovacích míst.

„Je jich jen čtyřicet s tím, že studenti během týdne budou auta vzhledem k blízkosti fakult a města používat minimálně, nebude žádné přetížení komunikace ani hluk. Nikdy jsme také nemluvili o bytech a ani nežádali o stavbu bytů. Bez souhlasu stavebního úřadu nelze objekt změnit na byty. Ani v budoucnu nelze z kolejí udělat byty z důvodu nedostatečné kapacity parkovišť. Parkovacích míst by pak muselo být o přibližně stovku více,“ vysvětlil Karel Kubík.

Zároveň upozornil na to, že stavba je v souladu s platným územním plánem, který počítá s využitím lokality pro školství. Kromě bytů pro studenty mají být podle Karla Kubíka součástí dvou domů také učebny a prádelna. V okolí nemovitostí by měly vzniknout odpočinkové venkovní zóny.

„Kašparova ulice je polyfunkční ulicí s frekventovaným bazénem, činžovními domy a kancelářemi. V sousedství je školský úřad, pošta, zahrádky a činžovní dům. Stavbou kolejí vznikne úžasné místo pro studenty s návazností na blízká sportoviště a fakulty,“ dodal investor.

Studentské bytovky měly vyrůst poblíž Kašparovy ulice v klidné vilové čtvrti mezi plaveckým stadionem a areálem hejčínského gymnázia
Koleje Kašparova odmítli Hejčínští i komise. Gymnázium tam zvažuje internát

Městská architektka: Problematický pro lokalitu

To, že je projekt „koleje Kašparova“ podle územního plánu možné realizovat, potvrdila již dříve hlavní architektka města Jana Křenková.

„V rozporu s územním plánem není. Sama ale vnímám tento záměr jako problematický pro danou lokalitu. Z vyjádření útvaru hlavního architekta vyplývá řada podmínek, zejména ve vztahu k řešení veřejných prostranství,“ uvedla Jana Křenková.

Za nevhodný pro uvedenou lokalitu záměr jednomyslně označila radniční komise pro architekturu. Její stanovisko sice není pro městskou radu závazné, ale radní k němu mohou přihlédnout za situace, kdy se bude řešit například možný prodej městských pozemků, které by chtěl investor využít pro vybudování příjezdové komunikace.

Lokalita je v územním plánu vymezena pro účely školství. V budoucnu by se tam například mohlo rozšířit Gymnázium Olomouc-Hejčín. To má zájem o pořízení územní studie na prověření možného využití zmíněných pozemků.

„V úvahu tam připadá například rozšíření bilingvní sekce našeho gymnázia, případně stavba internátu,“ sdělil ředitel gymnázia Karel Goš.

Národní dům v Olomouci. Únor 2022
Národní dům v Olomouci je opět bez kavárny, řetězec tam skončil

Jak mají „koleje Kašparova“ vypadat? 

Vizualizace projektu Koleje Kašparova mezi plaveckým stadionem a hejčínským gymnáziem v OlomouciVizualizace projektu Koleje Kašparova mezi plaveckým stadionem a hejčínským gymnáziem v OlomouciZdroj: Style Studio. Zdroj: Karel Kubík- Jedná se o dva pětipodlažní objekty zhruba obdélníkového půdorysu.
- Výška domů v nejvyšším bodě je 16,3 metru nad úrovní ulice.
- Domy jsou od sebe vzdálené 15,5 metru, severozápadně od nich je navrženo rekreační zázemí se zelení.
- Parkování je řešeno v prvním nadzemním podlaží obou domů a částečně také podélnými stáními při jižní straně navržené komunikace.
- Veřejné prostranství široké přibližně 12 metrů je řešeno jako obytná ulice s komunikací o šířce 6 metrů. Na jihovýchodní straně je doplněno podélnými parkovacími stáními a zeleným pásem se stromořadím.
- Komunikace je napojena na Kašparovu ulici. V místě napojení je navržena komunikace široká 4 metry, vede ve stopě stávající pěší cesty.

(Zdroj: investor Karel Kubík)