V dětském oddělení mohou nejmladší návštěvníci zhlédnout výstavu knih Památky našeho města, která bude zároveň zdrojem informací k soutěži Literka pátrá v olomoucké historii a připravena bude i literární soutěž Olomoucká želva.

Na dospělé čtenáře bude čekat tematická výstava dokumentů Barokní čestný Sloup Nejsvětější Trojice a národní kulturní památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, k vidění je stále i výstava snímků olomouckého fotografa Jana Skácelíka.

Také pobočka na Brněnské – Knihovna Antonína Šprince – bude otevřena 10 do 16 hodin.

Uskuteční se zde komentovaná prohlídka budovy, virtuální procházka knihovnou prostřednictvím počítačů, výstavka Knihy prověřené časem a chybět nebude ani překvapení pro návštěvníky nazvané Tajemství 13. komnaty a výstava snímků známých částí Olomouce v proměnách času s názvem Památky měřené časem.