Veřejně přístupných knihoven je v Olomouci hned několik. Nejznámější je asi Knihovna města Olomouce na náměstí Republiky, kde si lze vybrat z 270 tisíc knih. Ta má ve městě ještě sedm poboček -v Holici na návsi Svobody, Knihovnu Antonína Šprice v Brněnské ulici, na Tererově náměstí v Neředíně, v Střední novosadské, na Novém Světě v Sudově ulici, pak v Karafiátově ulici na Tabulovém vrchu a v ulici Jungmannova. Součástí hlavní knihovny je také oddělení hudby a umění, čítárna, studovna a internetové centrum. Pro odborněji zaměřeného čtenáře je určena Vědecká knihovna v Bezručově ulici nabízející přes milion devět set tisíc knižních jednotek.

Nejzásadnější pro olomouckého vysokoškoláka je ale určitě knihovna univerzitní, která byla pro veřejnost otevřena poměrně nedávno. Kromě klasických tištěných knih a časopisů jsou zde zpřístupněny i bibliografické databáze z celého světa v on-line režimu.

Knihovnu Univerzity Palackého tvoří Ústřední knihovna na Biskupském náměstí, která sídlí v budově bývalé tereziánské zbrojnice, dále knihovny jednotlivých fakult a Britské centrum UP ležící jen několik metrů od zbrojnice, které nabízí široký výběr literatury pro všechny zájemce o studium angličtiny. K centru náleží multimediální studovna přístupná i neplatícím členům.

Ne každý stihne vrátit knihy včas. Na několika dnech zpoždění není nic zvláštního. Podle sdělení ředitelky Městské knihovny Lenky Pruckové agentuře ČTK jsou ovšem mezi těmi, kteří knihy nevracejí i několik měsíců, zejména studenti. Zvláště pak v případě, že se po studiu z Olomouce odstěhují. Posluchači univerzity, kteří mají problém s včasným vracením knih, proto možná uvítají čtenářskou amnestii, kterou vyhlásila Knihovna UP. Amnestie trvá ode dneška až do soboty.

Mimo uvedené půjčovny knih lze zajít i do těch méně známých. Především teologickou, filozofickou a lingvistickou tematiku, výběrovou historii, umění a beletrii nabízí Knihovna Centra Aletti v Křížkovského ulici sloužící k prezenční výpůjčce a rešeršní službě čtenářů. V současnosti obsahuje přes 55 tisíc zkatalogizovaných monografií.

Teologická literatura je k mání i v Arcibiskupské knihovně ve Wurmově ulici, v Arcibiskupském kněžském semináři na Žerotínově náměstí a v Dominikánské knihovně v ulici Slovenská. Ještě existuje velké množství specializovaných knihoven, například na základních školách a gymnáziích, ty však nejsou veřejnosti běžně přístupné.

Centrum pro školní knihovny, což je projekt hrazený z peněz ministerstva školství, rozlišuje tři kategorie uživatelů školních knihoven: interní (učitelé, žáci, studenti, ostatní zaměstnanci školy), externí (bývalí učitelé, studenti a žáci školy) a knihovny v rámci meziknihovních služeb.

Školní knihovny dnes slaví


Dnes je Mezinárodní den školních knihoven. Jeho hlavním cílem je upozornit na důležité místo knihoven ve vzdělávací práci škol. Od roku 1999 jsou oslavy stanoveny vždy na čtvrté pondělí v říjnu. Výročí tradičně vyhlašuje Mezinárodní asociace školních knihoven. V každém roce Asociace stanoví jedno téma, na které by se měly ve školách zaměřit. Prvním tématem vůbec bylo Odstraňování bariér. Školní knižnice by se měla stát místem, kde se budou takové bariéry bourat a naopak se budou stavět mosty k lidem a informacím. Letos oslavy nesou heslo: Školní knihovny podporují učení.

 

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika