Oslovují kněží a zajímají se o možnost odkoupení či pronájmu nemovitostí.

Podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky (na snímku níže vpravo) jsou jejich snahy zbytečné.

Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého„Jednotlivé farnosti nemohou s majetkem nakládat bez souhlasu arcibiskupství. Případný prodej? Ten je až poslední možností. S majetkem chceme hospodařit sami a na lesy máme zkušené odborníky," uvedl v rozhovoru pro Olomoucký deník.

Na kněží ve farnostech, kde byl vznesen restituční nárok, se obracejí různí lidé a zajímají se o nemovitosti. Může se farář dohodnout na tom, jaký bude další osud restituovaného majetku?
Farnosti se svým majetkem nemohou nakládat zcela svobodně a od určité částky podléhají všechny kroky souhlasu arcibiskupství. Tato pravidla platí v církvi po celém světě dlouhodobě a bez ohledu na proces restitucí církevního majetku.

Jistě se objeví různí spekulanti… Poradí někdo duchovním, kteří doposud žádný větší majetek nespravovali?
Je pravda, že některé farnosti doposud žádný majetek neměly a v rámci restitucí se setkají s něčím, co pro ně bude nové. Jsme připraveni podat jim v tom pomocnou ruku. Ale, jak již bylo řečeno, nakládat libovolně s majetkem větší hodnoty farnosti samy stejně nemohou.

Arcibiskupství již má experty na majetkoprávní věci, ale i problémy spojené s restitucemi?
Základní tým, který se restitucím věnuje, již máme a tvoří ho mimo jiné i odborníci na právo a ekonomii. Tento tým už také pracuje, doposud se zabýval podáváním žádostí o vydání majetku a nyní se připravuje na přebírání majetku a rozhodování, co s ním dále. Bude-li zapotřebí a pokud majetek výrazně naroste, počítáme se tím, že tým rozšíříme o další odborníky. Zatím však vše funguje bez problémů.

V Olomouckém kraji by se arcibiskupství mohlo vrátit na 30 tisíc hektarů lesních pozemků a několik tisíc hektarů zemědělské půdy. K tomu řada budov. Takto to vypadá na skutečně velký majetek..
Záleží na tom, jak budeme se žádostmi úspěšní. Jejich podání neznamená, že majetek skutečně bude vydán. Je také možné, že nebudou navráceny žádné velké majetky a pak žádné další odborníky nebudeme muset nabírat.

Jaké jsou představy o nakládání s navráceným majetkem? Chystají se větší prodeje?
Prodávat je až úplně poslední možnost a rozhodně nebudeme prodávat majetek jen proto, abychom měli hotové peníze. Pak jsou ovšem případy, kdy například pozemek byl dříve polem a dnes se nachází uprostřed průmyslové zóny. Rozumné využití pro takové pozemky bychom sami těžko nacházeli a samozřejmě je rádi nabídneme firmám ke koupi.

Většina pozemků, případně objektů, je v současné době nějak a někým využívána, například orná půda je státem pronajímána zemědělcům, kteří na ní hospodaří. Budou mít nájemci možnost pokračovat?
Pole a lesy jsou majetkem, který slouží k tomu, aby měl výnos. Chceme na nich hospodařit sami, případně prostřednictvím nájemců. U polností je nejschůdnější cestou pokračování pronájmů. Ať už s tím, kdo má pole v pronájmu doposud, nebo hledání někoho nového, pokud nebude možná dohoda se stávajícím nájemcem.

Firma Arcibiskupské lesy a statky

Měla bych konkrétní příklad: v Hrubé Vodě chtějí dokončit cyklostezku, ale část vede přes restituované pozemky, mohou počítat s tím, že jejich záměr podpoříte?
Máme vůli dohodnout se s každým, kdo momentálně má k pozemku nějakou vazbu. Určitě se budeme snažit se všemi dohodnout. Až v případě, že dohody selžou, začneme hledat nová řešení. Konkrétně k cyklostezce: pokud je rozumné ji zbudovat, nechceme nic takového blokovat nebo tomu dokonce bránit.

Bude-li arcibiskupství v případě lesních pozemků úspěšné se všemi žádostmi, čeká církev v Olomouckém kraji hospodaření na 30 tisíci hektarech. Máte kvalitní lesní správce?
Určitě to nebude tak, že by měli kněží naběhnout do lesa se sekyrou. V loňském roce byla arcibiskupstvím zřízena společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která bude o hospodaření v lesích rozhodovat. Pracovníci nově vzniklého útvaru mají zkušenosti, jsou to odborníci, kteří v lesním hospodářství působili a v oboru se vyznají. Konkrétní práce pak mohou vykonávat lidé, kteří tam pracují doposud. Je-li v dané lokalitě kvalitní místní firma, proč by nemohla pracovat pro arcibiskupství? Nově založená společnost se již v loňském roce věnovala tomu, že shromažďovala podklady pro podávání žádostí o vydání lesů a obhospodařovala tak největší část žádostí kolem restitucí. Nyní připravuje strategické plány, jak v lesích nejlépe hospodařit, jak je dobře spravovat.

Jak to bude vypadat v praxi? Až budou lesní pozemky přepsány na církev, budete v místě hledat schopné lidi a najímat je na práci?
Až budeme lesy postupně přebírat, budeme dosazovat lidi, kteří budou na majetek na místě dohlížet a starat se o něj. Případně i vyhledávat firmy, které by poté mohly těžit. Zkrátka uvádět celý komplex lesního hospodářství do provozu. Vše bude odvislé od toho, jak se rychle se podaří vyřídit žádosti a vracet lesy.

SOUVISEJÍCÍ:
Nejvíc pozemků žádá církev na severu. Dotknou se i Rychlebských stezekOlomoucké arcibiskupství požádalo o vrácení zámku v KroměřížiNechci, aby sem přišli Němci! Spor o hrad Bouzov rozdělil