Nápad na pilotní projekt vzešel před přibližně dvěma týdny z Ústavu molekulární a translační medicíny, který hejtmanství zdarma nabídl až tisícovku testů. Olomoucký kraj pak s nabídkou na testování oslovil 13 olomouckých středních škol.

„Nakonec se jich přihlásilo sedm. Testy jsou dobrovolné jak pro školy, tak pro žáky. Potřebovali jsme několik stovek studentů starších osmnácti let, kteří se do projektu zapojí. Je to možný návod či námět k zamyšlení ministerstvu školství, zdravotnictví i vládě. Pokud by se tato metoda a tento postup uznal za vhodný a validní, mohl by to být návod pro žáky různých typů škol v celé zemi,“ míní hejtman Josef Suchánek.

Instruktážní video

| Video: Youtube

Hejtmanství nechalo pro studenty natočit instruktážní video. K dispozici mají také podrobný manuál, jak správně postupovat. V pondělí už si mohli testy ve školách vyzvednout. Doma si je udělají, zapíší se do on-line formuláře a další den vzorky odevzdají do sběrných boxů ve školách, odkud budou převezeny do laboratoře. Výsledky se žáci dozví prostřednictvím textové zprávy.

Do testování se zapojí například studenti nejvyšších ročníků gymnázia Hejčín, Slovanského gymnázia nebo gymnázia Čajkovského. Například na hejčínském gymnáziu je nyní šest tříd maturitních ročníků s celkem 180 žáky.

„O testy je u nás velký zájem. Očekávaná účast je asi sedmdesát procent žáků,“ upřesnil Karel Goš.

Další kolo testů má na olomouckých středních školách proběhnout na konci týdne.

„Je to jedna z možností, jak vrátit děti a studenty do škol. Potřeba testování je urgentní, po rozvolnění vždy dochází k nárůstu pozitivních případů. Kloktací testy jsou cestou nejen pro žáky, ale i pro běžné obyvatele. Fungují na bázi kloktání čisté pitné vody, žádá chemie se nepoužívá. Není nutné během přepravy uchovávat vzorek v chladu. Výsledky jsou známé během jednoho dne,“ popsal ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

Průběh prezentace pilotního projektu na dálku sledoval také ministr školství Robert Plaga. Ocenil výsledky práce českých vědců.

„Jsem velmi rád, že se objevily nové technologie, kdy odběry probíhají neinvazivně. Věřím, že najdeme kombinaci testů, která umožní bezpečný návrat žáků do škol tak, abychom byli schopni je tam do konce školního roku udržet. Jsem velmi zvědav na výsledky tohoto pilotního testování,“ poznamenal ministr. (mak)