Pro netradiční, přírodě blízké pietní místo vyčlenily Hřbitovy města Olomouce zelenou plochu o velikosti fotbalového hřiště, na níž provedou na jaře poslední úpravy.

„Na hřbitově v Neředíně je nevyužitá plocha, kde vzniká Les vzpomínek. Jedná se o místo, kde by mohli uskutečnit rozloučení lidé, kteří mají vztah k přírodě a přivítali by alternativní způsob rozloučení s blízkými,“ vysvětloval Ladislav Šnevajs, ředitel Hřbitovů města Olomouce.

Tradiční rozloučení ve smuteční síni krematoria mnohým lidem nevyhovuje. Smuteční síň na ně působí stísněně a neosobně. Roky zavedená praxe neodpovídá jejich mentalitě a cítění.

„Tady, v přírodní scenérii budou moci blízcí udělat netradiční rozloučení, které by případně lépe odpovídalo osobnosti člověka, jenž zemřel,“ popisoval záměr.

Zpopelněné ostatky blízkých zde bude možné uložit do půdy ke kořenům stromů a smuteční obřad či rituál provést podle představ rodiny.

„Popel zesnulého bude možné zakopat v ekologicky rozložitelných urnách, nebo provést vsyp za podmínek, které budeme specifikovat,“ uvedl Ladislav Šnevajs.

Urny se zpopelněnými ostatky, nebo přímo vsypy bude možné provést v určité vzdálenosti od paty stromu, a to ve vegetačním období.

Včetně zázemí pro rozloučení

Les vzpomínek poskytne i zázemí pro rozloučení se se zesnulým v rakvi, jež bude po rituálu na přírodním pohřebišti odvezena do vykopaného hrobu či krematoria.

Plocha o velikosti fotbalového hřiště je osázena stromy a keři. Ve spolupráci se zahradní architektkou již proběhla rekultivace prostoru, nově byl vysetý trávník, některé staré stromy byly odstraněny, jiné prořezány. Rostou tu nové i starší duby, buky, javory, vrby, břízy, třešně, jilmy, lípy a jeřáby.

„Parkovou úpravu plánujeme dokončit během první poloviny letošního roku. Přidáme lavičky a vytvoříme určité zázemí pro případný přípitek. Prostor také dotvoří umělecké dílo,“ popisoval ředitel.

Předpokládá, že i některé pohřební služby se budou specializovat na alternativní obřady a rodině s organizací specifické poslední cesty blízkého pomůžou.

Obřad je už nyní možné uskutečnit prakticky kdekoliv. Pohřební služby zaznamenávají zájemce o rozloučení se například doma na zahradě, kde zemřelý prožil kus svého života.

„To samozřejmě možné je. Lidem, kteří nemají takové možnosti a chtějí alternativu krematoria, nabídneme Les vzpomínek,“ uvedl Ladislav Šnevajs.

Podmínky, za jakých bude možné využít k poslednímu rozloučení a uložení urny olomoucký Les vzpomínek, by měly být jasné zhruba v polovině letošního roku.

Přírodní pohřebiště bude veřejně přístupné a návštěvníci hřbitova se budou moci mezi stromy volně procházet.