Řidiči, kteří po stržení frekventovaného mostu Komenského musejí déle než rok po objízdných trasách, ujišťuje Povodí Moravy, že termín dokončení nástupce platí – konec letošního roku.

Po zprovoznění mostu u Bristolu začnou stavbaři bourat most v Masarykově ulici. Po polovinách.

Zachován bude provoz jednokolejné tramvajové trati. Konstrukce to umožňuje.

Experti ještě jednou prověřují, zda se technický stav starého a roky neopravovaného mostu nezhoršil.

Koupací biotop Laškov.
Nové biokoupaliště na Olomoucku: takto se osvěžíte v Laškově

Stavbaři mají úspěšně za sebou náročné betonování nové konstrukce mostu v Komenského ulici a pokračují dále jak na klíčové infrastruktuře, tak na rozšířených březích řeky. Podle investora, Povodí Moravy, jde vše podle plánu.

„Jsme rádi, že i na takto rozsáhlé stavbě v centru města se nám přes veškeré technické problémy se založením mostu i obstrukce několika jedinců daří držet harmonogram,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavebně bude most v Komenského ulici, jehož zbourání přineslo velké změny v dopravě, dokončen a připraven ke zprovoznění před koncem letošního roku.

„Samotná kolaudace a zprovoznění pak představuje rovněž řadu administrativních úkonů. Ale spolupráce s úřady probíhá zatím na výbornou bez zdržení a prodlev. Současně bude také velmi záležet na spolupráci s vlastníky inženýrských sítí, které budeme na most překládat,“ poukázal Chmelař.

Betonáž nového mostu v ul. Komenského v Olomouci. 19. července 2019
VIDEO: Tuny betonu spojily nový most u Bristolu

Rekonstrukce po částech

Po zprovoznění nového mostu Komenského začnou stavbaři bourat most v Masarykově ulici s tramvajovým provozem.

„Chceme most rekonstruovat po částech při zachování provozu MHD tak, jak máme od počátku v plánu, aby se dopravní omezení dotkla co nejméně obyvatel Olomouce a cestujících MHD,“ připomněl mluvčí Povodí Moravy.

Technická konstrukce mostu v Masarykově ulici takové řešení umožňuje.

„Nicméně problém může být v samotném technickém stavu mostu, který odpovídá jeho stáří a skutečnosti, že v minulosti neprošel významnějšími opravami. Musíme si potvrdit, že se technický stav mostu od zpracování posledního posouzení nezhoršil,“ poukázal Chmelař.

Proto si investor nechal zpracovat aktuální diagnostiku a odborné posouzení technického stavu konstrukce.

„Musíme mít jistotu, že je možné přes most bezpečně vést dopravu i v situaci, kdy bude jeho část zbourána. V současnosti čekáme na výsledek odborného posudku,“ sdělil mluvčí.

S plánem B v podobě vložení provizorních mostů poblíž Bristolu za situace, kdy by byly uzavírky obou mostů, Masarykova a Komenského, se podle Povodí Moravy nepočítá.

„Bourací práce na mostě na ulici Masarykova začnou až po zprovoznění mostu na ulici Komenského. Nebude vůbec potřeba stavět provizorní mosty, doprava bude zajištěna přes nový moderní most na ulici Komenského,“ reagoval mluvčí Povodí Moravy.

Olomouckou "plechárnu" čeká oprava střechy.
Plecharénu opraví, superhala ve hvězdách. Opozice chce úplně nový projekt

Komplet hotovo: 2022

Současná etapa budování ochrany Olomouce před povodněmi, která zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 kilometru, si vyžádá 730 milionů korun. Po dokončení se zvýší kapacita řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s - odpovídá 380leté povodni.

„Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě tří miliard korun,“ připomněl Chmelař.

Práce definitivně skončí v roce 2022. Stavba nového mostu v Masarykově ulici s překládáním inženýrských sítí a pokračování prací na protipovodňové ochraně od ulice Šmeralova nad Komenského je rozvržena na celkem 25 měsíců.

Následovat bude poslední, čtyři měsíce trvající etapa vyžadující lokální omezení dopravy. Pracovat se bude na březích, upravovat se budou povrchy ulic Nábřeží a Blahoslavova. Počítá se s ozeleněním a náhradní výsadbou dřevin.

Betonáž nového mostu v ul. Komenského v Olomouci. 19. července 2019
Velké betonovaní u Bristolu skončilo úspěchem