Pokud některý ze sedmi kandidátů nedostane v nabité konkurenci alespoň polovinu hlasů voličů, nebude však odpověď jednoznačná – do dalšího kola postoupí dva nejúspěšnější z celkem sedmi letošních uchazečů o křeslo ve Valdštejnském paláci a rozhodnutí padne až o víkend později ve druhém kole.

Volební obvod číslo 61 zahrnuje východní část okresu Olomouc, ohraničenou na západě vojenským újezdem Libavá, obcemi Domašov nad Bystřicí, Jívová, Dolany, Hlušovice, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Kožušany-Tážaly a Blatec.

Historicky tři první senátoři Josef Jařab, František Mezihorák a Jan Hálek vzešli z univerzitního prostředí. I tentokrát najdeme mezi kandidáty uchazeče z akademické půdy.

V oblasti školství se coby místopředseda výboru, jehož hlavní náplní je oblast vzdělávání, pohyboval i senátor Jan Hálek (ODS), který svůj post obhajuje.

O hlasy voličů se ale uchází také zakladatel katedry rozvojových studií na přírodovědecké fakultě Pavel Nováček, kterého společně nominovali lidovci se zelenými.

Plicní chirurg Jiří Klein, kterého do voleb vyslala TOP 09, je primářem zlínské nemocnice, žije ve Velkém Újezdě a má také vazbu k olomoucké univerzitě.

Sociální demokraté vsadili na hejtmana Martina Tesaříka, který vedl osm let olomouckou radnici a dva roky zasedal ve sněmovně.

Barvy komunistů hájí pedagog a zkušený komunální politik Miroslav Skácel, zemanovci nominovali bývalého ředitele lázní Slatinice Josefa Duška. Kandidát Suverenity Jan Rytíř proslul zastupováním lidí ve sporu se společností ČEZ.

Ptali jsme se kandidátů na senátora pro obvod 61

1) Jak zní vaše volební heslo či motto pro tyto senátní volby?
2) Kterou konkrétní záležitost byste chtěl v horní komoře prosadit pro váš obvod?
3) Co považujete za svůj největší dosavadní profesní úspěch?
4) Koho z kandidátů považujete za největšího volebního soupeře?
5) Koho byste ve vašem obvodu zvolil,pokud byste nemohl volit sám sebe?
6) Kdybyste měl vybrat jeden zákon, který podle vás potřebuje změnit – který by to byl, a jakou změnu v Senátu navrhnete?

close zoom_in Jan Hálek
ODS


1) Odpovědnost a slušnost.

2) Největším problémem našeho obvodu je nezaměstnanost. Budu proto podporovat zákony, které zjednodušují podmínky pro zakládání živností. Rád bych se také podílel na tvorbě zákonů o vědě a vysokém školství, které úzce souvisí se zaměstnaností a konkurenceschopností.

3) Výzkum v oblasti měření bolesti, jehož výsledkem je patent zvaný „Algesimetr“, přijatý i ve Spojených státech. Výzkum byl následně podkladem pro zisk titulu profesora, který mi byl udělen v roce 2002 na ČVUT v Praze, v oboru elektronika a lékařská technika.

4) Většinové volby do Senátu jsou volbami osobností, proto nepovažuji žádného ze svých kandidátů za slabého. Pokládám všechny za zdatné a sobě rovné volební soupeře.

5) Dám, s dovolením, jen nepřímou odpověď. Volil bych kandidáta blízkého mému pohledu na dění kolem nás a názorům, které zastává moje volební strana.

6) Zákon o vysokých školách. Dnešní vysoké školství v České republice je zatíženo mnoha neduhy – od výrazných sociálních bariér v přístupu studentů ke vzdělání, přes narůstající kvantitu studentů na úkor kvality, až po nedostatečné propojení vzdělání s praxí. Tomuto zákonu budu v případě svého zvolení věnovat nejvyšší prioritu.

close zoom_in Pavel Nováček
KDU-ČSL, SZ


1) Ani napravo ani nalevo, ale vpředu. Vyjadřuje, že nejde ani tak o levicové či pravicové zaměření, ale o schopnost tvořivě reagovat na nové problémy a výzvy, před kterými náš region, země i evropský kontinent stojí.

2) Větší podporu opatřením zvyšujícím schopnost krajiny zadržovat vodu, což považuji za nejlepší ochranu proti povodním.

3) Založení Katedry rozvojových studií a studijního oboru "Mezinárodní rozvojová studia" na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Dále pak dvanáctileté působení v Řídící radě Millennium Project, což je nejrozsáhlejší mezinárodní projekt zabývající se globálními problémy, ale také rozvojovými příležitostmi. Má takzvané "výzkumné uzly" ve 35 zemích všech pěti kontinentů a jeho koordinační centrum sídlí ve Washingtonu.

4) Z ostatních kandidátů mají slušnou šanci na úspěch hejtman Martin Tesařík, senátor Jan Hálek i profesor Jiří Klein.

5) Na tuto otázku rád odpovím po volbách, ne však před volbami.

6) Byl by to zákon o rozpočtovém určení daní, který znevýhodňuje menší obce oproti velkým. Obecně mne však budou zajímat především návrhy zákonů z oblastí životního prostředí a školství.

close zoom_in Jiří Klein
TOP 09


1) Čtvrt století operuji plíce pro náš region a vysázel jsem asi 20 tisíc lesních stromků. Naše heslo proto zní: ,, S námi se Vám bude lépe dýchat´´. Aby mohl dobře spolupracovat Senát se sněmovnou, má druhá fáze naší kampaně motto ,,Rozumné reformy potřebují rozumný Senát´´.

2) Zasadím se o zlepšení dopravní situace při výjezdu na Šternberk, dostavbu Teoretických ústavů Lékařské fakulty a výstavbu Ústavu molekulární a translační medicíny. Přinese to do regionu peníze, přitáhne vzdělané lidi a vytvoří nová pracovní místa.

3) Vydání knihy ,,Chirurgie rakoviny plic´´, prezidentovo jmenování profesorem chirurgie v roce 20O7 a dvě evropské atestace: první z chirurgické onkologie z Paříže a druhou z kardiovaskulární a hrudní chirurgie z Krakova.

4) Každý má ve své torně svoji maršálskou hůl.

5) Docenta Pavla Nováčka.

6) Zákon o rozpočtovém určení daní. Změnu vidím ve spravedlivějším přerozdělování peněz mezi Prahou a menšími městy a obcemi. Dále je to zákon o dalším vzdělávání zdravotníků - změnu plánuji ve smyslu zjednodušení a zkrácení cesty ke specializaci pro lékařský i nelékařský personál.

close zoom_in Jan Rytíř
Suverenita


1) „Právo musí být srozumitelné, teprve tehdy můžeme chtít, aby se jím člověk řídil. Dejte mi šanci to prosadit!“

2) Pro svůj i pro všechny ostatní obvody mám připravenou sérii skutečných protikorupčních zákonů – legálnost nabytí majetku musí prokazovat finančnímu úřadu jeho vlastník, neprokáže-li, majetek bude dodaněný sankční daní, za prokázanou korupci propadnutí veškerého majetku a automatické prověření legálnosti nabytí majetku všech rodinných příslušníků (ať i rodina plní preventivní roli), porotní systém od úrovně krajských soudů, vyloučení anonymního vlastnictví z účasti na zakázkách financovaných z veřejných rozpočtů, zrušení soukromých exekutorů a převedení exekucí pod soudy, a tak dále.

3) Skutečnost, že se mi po tříletém boji podařilo přimět gigant ČEZ, aby rozpustil svá „komanda“, která odpojovala celé rodiny nezákonně od elektřiny.

4) Pana profesora Jana Hálka.

5) Pana profesora Hálka, kterého si velice vážím jako člověka i jako odborníka.

6) Změnu potřebují nejvíce daňové zákony. Nemusíme ale nic vymýšlet. Vrátíme jejich znění do doby, kdy byl důchodový účet v přebytku.

close zoom_in Josef Dušek
SPOZ


1) Volební heslo zní:"Za práva občanů"

2) Zásadně neslibuji něco prosadit bez objektivního posouzení věci

3) Dvoje zrekonstruované, personálně stabilní a celkově prosperitní nestátní zdravotnická zařízení.

4) Všechny.

5) Jiného kandidáta Strany práv občanů – Zemanovci.

6) Volební zákon s návrhem na přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů.

close zoom_in Miroslav Skácel
KSČM


1) I váš hlas může rozhodnout

2) Zlepšení dopravní obslužnosti v Olomouci a okolí, zákaz vjezdu nákladních aut do města.

3) Práci ve vedení škol ( Olomouc, Holečkova, Náklo a Olomouc, Sv. Kopeček jako ředitel nebo zástupce ředitele)

4) Jsou dva - Martin Tesařík a Jan Hálek.

5) Martina Tesaříka.

6) Zákon o korupci.

close zoom_in Martin Tesařík
ČSSD


1) Hájím tradice a zájmy Hané a zároveň usiluji o slušný život pro slušné lidi

2) Aby se zjednodušilo a urychlilo budování protipovodňových opatření a podpořit takovou změnu zákoníku práce, která by vedla k flexibilnějšímu využívání pracovních sil a zajistila odpovídající práva zaměstnancům vyplývající z pracovního poměru.

3) Vše, co kdy prospělo našemu regionu a jeho občanům.

4) Největším soupeřem nás všech je nízká volební účast.

5) Kandidáta, kterého znám a znám jeho pracovní výsledky a svým dosavadním působením mě přesvědčil o tom, že bude schopen hájit zájmy občanů. Je třeba, aby měl dostatek zkušeností ve veřejném životě a bral tuto práci jako službu lidem.

6) Krizový zákon. A to tak, aby bylo možné co nejefektivnější řešení krizových situací jako jsou povodně a mnohé další.