„Mají velký nedostatek přirozených dutin ve stromech. Kavky hnízdily i na různých hradech, zříceninách. Někdy i na půdách. O řadu těchto možností přišly, tak hledají jiné možnosti a vytvářejí hnízdní dutiny v zateplení budov,“ vysvětlil Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku.

Krkavcovití ptáci hnízdí poměrně brzy. Krkavci mohou snášet vajíčka dokonce už v únoru. „Nyní, jak se oteplí, je možné, že už jde na ně hnízdní pud a začínají si budovat hnízdní dutiny,“ uvedl ornitolog Šafránek.

Ideálním řešením, které by mělo zabránit útokům na fasády domů, je vytvořit ptákům vhodnou alternativu v podobě hnízdní budky.

„Dát ji na strom nebo na nějaké vhodné místo na domě,“ poradil ornitolog, který předloni zaznamenal kavky obecné v hnízdní dutině v Křižíkově ulici v Olomouci, kde si vyklovaly otvory v zateplení domu.

Kavka obecná je tmavošedý pták, který má typický šedavý týl, bílé oči a krátký masivní zobák. Chodí rychle a vzpřímeně, je to velice hbitý a mrštný pták. Stejně jako ostatní z čeledi krkavcovitých patří kavka mezi nejinteligentnější ptáky.