Jak říká, přitom nechce nic jiného, než dělat svoji práci, kterou umí, a na místě, z něhož byla neprávem vyhozena.

„Je to celé absurdní, Když jsem poté, co rozsudek nabyl právní moci, druhý den nastoupila do práce, dozvěděla jsem se, že ji pro mě nemají. Nařídili mi práci doma a studium literatury. Týden nato mi přišel dopis od generální ředitelky, že jsem odvolána z funkce – ačkoli má funkce nevznikla jmenováním, tedy ani nemohu být odvolána. Proto jsem se ohradila a ještě týž den podala žalobu na neplatnost odvolání,“ popisovala bývalá kastelánka.

Se zaměstnavatelem, Národním památkovým ústavem, od té doby řešila několik pracovních nabídek: od zahradnice po památkářku na pracovišti v Telči.

„Souhlasila jsem, ovšem pouze za předpokladu, že půjde o dočasné působiště, než se vyřeší můj návrat na místo, ze kterého jsem dostala výpověď, tedy na Bouzov,“ líčila.

V tuto chvíli sice bývalé kastelánce a matce samoživitelce jde plat, ale jak sama říká, nyní již v podstatě čeká na definitivní výpověď.

„Odbory byly osloveny se žádostí o souhlas s výpovědí. I kdyby ho nedaly, nic nebrání tomu, abych ji bez ohledu na stanovisko odborů dostala. Obávám se, že od září skončím na sociálce,“ reagovala Pavlů.

Že po šesti letech vyčerpávajících a finančně náročných soudních tahanicích vyhrála?

„Jaké vítězství? Výsledek je nulový, zcela absurdní,“ dodala.

„Jiné zaměstnání? Kdo zaměstná člověka, který vede spor se zaměstnavatelem o neplatnost výpovědi či odvolání a bude riskovat, že za pár měsíců odejde,“ poznamenala.

Památkářka v Telči?

Národní památkový ústav v pátek potvrdil, že exkastelánku 20. května odvolal z funkce.

„A nabídl, v souladu se zákoníkem práce při odvolání ze jmenované funkce, kterou pozice kastelána od roku 2008 změnou zákoníku práce je, seznam volných pracovních pozic,“ reagovala mluvčí Zdeňka Kalová.

„Paní doktorka Pavlů sice projevila zájem o pracovní místo památkáře v územním odborném pracovišti v Telči, ale nebyla schopna prokázat svoji trestní bezúhonnost čistým výpisem z rejstříku trestů, který je pro tuto pozici nezbytný. Na nabídky dalších volných pracovních pozic ve stanovené lhůtě nereagovala,“ uzavřela Kalová.

Odbojný kastelán ze Šternberka prohrál

Památkový ústav se v roce 2004 rozloučil i s dalším odbojným kastelánem – Zdeňkem Bočkem. Ten působil na šternberském hradě. I ten se soudil, avšak krajský soud mu za pravdu nedal.

Pavlů vedla dva soudní spory: o neplatnost výpovědi a o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru. Kastelány propustil památkový ústav v souvislosti s rozepřemi, které nastaly po sloučení správy hradů právě s Národním památkovým ústavem.

Tím byly zrušeny samostatné hradní správy. Pavlů sloučení neuznala a namítala, že se k němu neměly možnost vyjádřit odbory. Poté neměla na hrad pustit pracovníky ministerstva. Boček poukazoval na to, že propuštění bylo reakcí na kritiku nedostatků ze strany obou kastelánů.