Více než šest metrů vysoká fontána, která nese název Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, je dílem akademického sochaře Otmara Olivy. Fontánu napájí voda ze studny, která je ve sklepení Sarkandrovy kaple, hned vedle skřipce, na nějž světce natáhli. Prameni živé vody požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Díval jsem se z oken na tohle místo čtyři roky jako žák. Když jsem pak byl v Římě, tak jsem viděl tenhle prostor v Římě. Konfigurace římského a olomouckého terénu je úplně stejná. Připadá mi mnohoznačné a symbolické v této době vyvést vodu z podzemí ven, do volného prostoru. Cením si toho, že mi dali důvěru, že jsem mocen vstoupit do slohového prostoru a tu věc udělat,“ řekl autor fontány Otmar Oliva.

Výška nové kašny přesahuje šest metrů a dosahuje až k římse Sarkandrovy kaple. Nejhmotnější je v dolní polovině, nad mušlemi se tyčí tenká stéla se zlatou špicí, zakončenou hvězdou. „Jsem moc rád, že se Olomouc bude v budoucnu chlubit nejenom díly našich předků z minulých století, ale že i dnešní doba, je to takové řekněme spíše uspěchané 21. století, dává tváři města Olomouc nějaké klidné dílo, zajímavé, které svou živou vodou bude občerstvovat,“ řekl primátor města Olomouce Martin Novotný.

„Ochutnala jsem vodu a je naslanělá, má zvláštní chuť. Ale jinak je to hezké, líbí se mi, že by se tady dalo napít. Uvnitř centra je v létě vždycky velké horko, takže to bude prima. A kašna se mi líbí moc. Nechodím sem moc často, ale potěšilo mě, že se něco dělá i s touto částí, která jakoby už byla hotová,“ řekla Eva Pospíšilová.