„Zoologické zahrady z kapacitních důvodů nemohou suplovat funkci záchranných stanic a CITES center. Hlavním posláním moderních zoo je záchranný chov, udržování záložních populací ohrožených a v přírodě mizejících druhů, a ne držení a vystavování zvířat neznámého původu,“ poukázal ředitel olomoucké zoo Radomír Habáň, který je prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO).

Unie byla oslovena, aby se vyjádřila ke kauze nelegálního chovu bílého tygra Vémolou. Na zoo v Česku se také nyní obracejí lidé s apelem o pomoc se zvrácením rozhodnutí o odebrání nelegálně drženého zvířete, vydaného MŽP. „Či prosbou o následné umístění odebrané kočkovité šelmy v některé z nich,“ uvedla ve stanovisku UCSZOO.

Živé natáčení podcastu HanáJede s Karlosem „Terminátorem" Vémolou v olomouckém Sklubu, 28.11.2023
Terminátor Vémola bavil olomoucký klub. Řekl, proč se nebude loučit na Andráku

Zápasník ve svém Vémolandu chová spoustu exotických zvířat, například žraloka, pár krokodýlů nebo čtveřici kočkovitých šelem, mezi něž patří Antonie Ramba. K samici bílého tygra však nemá řádnou dokumentaci. Její chov je tak v Česku nelegální.

„Já věřím, že zvíře není věc a že by se snad našla nějaká cesta, jak to řešit,“ řekl pro Blesk.cz Karlos Vémola. Uznal, že pochybil.

„Chápu, že jsem si na začátku tohle všechno měl ověřit, že jsem chyboval. Ale snažím se vysvětlit úřadům, ať netrestají to zvíře, ale mě. Dostal jsem pokutu, musím nějaké věci napravit, se vším souhlasím, ale tohle není volně žijící tygr. Bude tam úplně odříznutá od světa, chtějí ji odvézt do podmínek, na které není zvyklá," sdělil pro server.

Odborníci ze zoologických zahrad situaci od začátku sledují. „Vzhledem k tomu, že zvíře bylo současným majitelem nabyto nelegálně, bez platných dokumentů a je drženo v neschválených a pro druh zvířete v naprosto neodpovídajících podmínkách, plánované kroky a vydané stanovisko MŽP plně podporují,“ postavily se zahrady za verdikt.

Podle UCSZOO je hlavním posláním moderních licencovaných zoologických zahrad především ochrana biodiverzity, se zvláštním zřetelem na ochranu ohrožených druhů. V chovech kladou důraz na welfare zvířat a podporují legislativní zpřísňování podmínek držení vybraných druhů v lidské péči, především velkých kočkovitých šelem, medvědů a primátů.

„Tito jedinci by měli být drženi v odpovídajících podmínkách a způsobem, kdy nejsou uměle narušovány jejich přirozené potřeby a kde mohou rozvíjet své přirozené vzorce chování. V případě umělého odchovu, následného 2 kontaktního chovu a ochočování dochází k psychickému mrzačení zvířat a jejich týrání. Uměle odchovaný jedinec nemá přirozené sociální návyky svého druhu a v lepším případě stráví osamělý život, protože v dospělosti se stává pro svého 'páníčka' nebezpečným. Je statisticky dokázáno, že v takových podmínkách se velké šelmy dožívají polovičního věku než v standardních expozicích a s kvalitní péčí v zoologických zahradách,“ vysvětloval ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Karlos Vémola na Oktagonu 19 v Brně
Pirát mi chce vzít všechno, Clash of the Stars je jen cirkus, říká Karlos Vémola

Ředitel Zoo Olomouc a prezident unie Radomír Habáň zdůraznil, že unie takové jednání neschvaluje a tvrdě odsuzuje.

„Obzvláště v případech, kdy jsou takovým chovem zvířata zneužívána pouze k mediálnímu zvyšování osobního statusu jejich majitelů, bez jakékoli přidané hodnoty k ochraně přírody nebo pozitivnímu příkladu směrem k veřejnosti, se vůči nim musíme vymezit,“ uvedl.

V případě mladých zvířat lze podle unie nevhodné návyky a jejich počínající následky minimálně alespoň částečně napravit. Velkou zkušenost s touto činností má i záchranné centrum TIERART v Německu specializující se právě na velké kočkovité šelmy, které byly odebrány ze soukromých chovů nebo cirkusů. Právě tam by měla být šelma zabavená českými orgány umístěna.

V České republice dne 1. února 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné přináší změny i v oblasti právní úpravy chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Novela zavedla zpřísnění podmínek chovu pro chovatele a další zpřísnění podmínek chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, což oceňují i zástupci UCSZOO.

„Česká legislativa mimo jiné chrání zvířata před jejich zneužíváním a je správné, že stále častěji dochází k jejímu aktivnímu vymáhání. Je potřeba vždy postupovat v zájmu zvířete, ale také tak, aby se podobná situace u tohoto držitele zvířete nebo i v jiných případech v budoucnu neopakovala,“ doplňuje Jiří Novák, ředitel Zoo Ostrava.

Karel Vémola st. a Karlos Terminátor Vémola
Vychoval "Terminátora". Můj vzor byl Arnold, říká Vémola starší

Celá řada českých zoologických zahrad již v minulosti se státní správou spolupracovala v případech odebírání nelegálně držených jedinců a zabavené 3 jedince v případě volné kapacity ve svých zařízení dočasně umístila.

S poskytnutím dočasného útočiště týraným nebo nelegálně drženým šelmám pomohla například zoo v Liberci, Olomouci nebo Hodoníně.