Sobotní bohoslužba spojená s přenesením a uložením ostatků zmíněných čtyř osobností začíná v katedrále ve 14 hodin.

"Slavnostní mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Věřící při ní oslaví nejen samotné přenesení ostatků a také pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za rodiny a duchovní povolání, ale vzpomenou i 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského a 105. výročí jeho návštěvy Olomouce," uvedl mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Lidé si také v sobotu budou moci prohlédnout venkovní výstavu s názvem „Karel I., císař rakouský / Karel III., král český“ a „Císařská návštěva v Olomouci“, připravenou ve formě panelů na Václavském náměstí i v katedrále.

Olomoucký dóm bude zevnitř i zvenku slavnostně vyzdobený.

"Na průčelí katedrály budou vlát vlajky s portrétem osobností, jejichž ostatky se budou přinášet do katedrály," přiblížil mluvčí arcibiskupství.

Poslední český král

Karel I. usedl na trůn rakousko-uherského mocnářství během I. světové války v listopadu 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. Se zánikem Rakousko-Uherska na konci roku 1918 byl nucený odejít do exilu. Zemřel na Madeiře v dubnu 1922 ve věku 34 let.

Během své krátké vlády se snažil o ukončení masakrů světové války, jeho aktivita kromě mírového snažení a jednání směřovala také k modernizaci poměrů v mocnářství a nastolení spravedlivějšího uspořádání pro jednotlivé země, národy a národnosti. V roce 2004 byl za své křesťanské postoje, příkladný život a roli mírotvorce blahořečen římskokatolickou církví. 

Karel Habsburský byl i poslední český král a markrabě moravský. K českým zemím měl blízký vztah, v mládí zde často pobýval, vojnu si "odsloužil" v Čechách, studoval na pražské univerzitě. Mluvil dobře česky. Po rozpadu Rakousko-Uherska byly ve hře snahy o azyl Karla a jeho rodiny v nově vzniklém Československu, to se však k tomu stavělo odmítavě.

Jako rakouský císař navštívil Olomouc v prosinci 1917, kdy se zúčastnil slavnostního obnoveného vysvěcení kostela Panny Marie Sněžné a navštívil také vojenský hřbitov v Černovíře. Byla to poslední návštěva českého královského panovníka v historii města.