Nemocnice otevřela nejmodernější sálový komplex v rámci všech kardiovaskulárních center v Česku v úterý 24. května. Stavební práce v katetrizačních sálech začaly vloni v listopadu.

Rekonstruovalo se postupně v prvním podzemním podlaží budovy D1, kde bylo vytvořeno zázemí pro instalaci dvou nových angiografických přístrojů pro intervenční kardiologii a elektrofyziologii. Vyměněny byly všechny povrchy a také rozvody technických a technologických zařízení.

Stavební ruch ve Fakultní nemocnici Olomouc. Chystá velké investice. Prioritní je pavilon B, kam se přestěhují čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie.
Olomoucká fakultka chystá veliké stavby, novou porodnici i superpavilon

„Nové sály jsou díky nejmodernějším technologiím garancí bezpečnosti a efektivity prováděných výkonů. Rovněž se zásadně snižuje radiační dávka pro pacienta a personál. Snažili jsem se ale zároveň vytvořit zázemí, které je kultivované a vstřícné vůči pacientům, lékařům, sestrám, radiologickým laborantům, technikům i sanitářům,“ poukázal přednosta I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc Miloš Táborský.

Novými moderními sály podle přednosty kliniky rozvoj olomoucké kardiologie zdaleka nekončí. Od září začne pracovat na koncepci vzniku Výzkumného kardiovaskulárního centra.