Během mimořádných opatření a omezení kvůli koronaviru ocenili specialisté možnosti moderní telemedicíny, díky níž mohli monitorovat pacienty na dálku a případně upravit medikaci.

O 200 výkonů a 450 hospitalizací méně oproti ročnímu plánu provedla I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc do poloviny letošního května.

Podle přednosty kliniky Miloše Táborského by měla všechny odložené výkony zrealizovat do konce června.

„Musím konstatovat, že naše nemocnice se velice dobře vypořádala s koronavirovou krizí a minimálně v kardiovaskulární oblasti zůstala léčba a diagnostika i během epidemie na velmi vysoké úrovni,“ uvedl přednosta kliniky.

„Nicméně jsme si vědomi toho, že nemocnice nyní potřebuje obnovit plný servis pro pacienty a naplnit počty výkonů, které logicky chybějí. Proto na naší klinice organizujeme sobotní mimořádné směny nad rámec běžných pracovních povinností,“ popisoval.

Například v sobotu 16. května v rámci takové směny provedli celkem čtrnáct výkonů.

„Díky pochopení a nasazení lékařů, sester a dalšího personálu se tak nadstandardně vypořádáváme se vzniklou situací, a to zejména ve prospěch samotných pacientů,“ chválil profesor Táborský.

Ráno na zákrok, odpoledne domů

Na klinice museli upravit ambulantní režim s ohledem na epidemiologická a hygienická opatření.

„Hodně dbáme na využití jednodenního režimu tam, kde je to možné. To znamená, že pacient ráno přijde a tentýž den po výkonu odchází domů,“ popisoval Táborský.

Specialisté v těchto dnech ještě více oceňují přínos moderní telemedicíny, kterou podle přednosty koronavirová krize výrazně posunula kupředu. Díky špičkovým technologiím se personál mohl spojit s pacienty na dálku, monitorovat jejich stav a rozhodovat o dalším postupu léčby a medikace.

„Tento systém nyní zavádějí ve spolupráci s námi rovněž na II. interní klinice - gastroenterologické a geriatrické a jednáme o jeho využití i s dalšími interními a chirurgickými pracovišti naší nemocnice,“ vysvětloval přednosta Táborský.